+47 405 20 344 [email protected]
English

STL Oslo i dialog om kjønn, seksualitet og LHBT

10. oktober 2023

Lokale Nyheter

STL Oslo i dialog om kjønn, seksualitet og LHBT

I år gjennomfører STL Oslo en serie dialogsamtaler om kjønn, seksualitet og LHBT i et tros- og livssynsperspektiv. I vår ble det satt ned en egen dialoggruppe bestående av representanter fra elleve av STL Oslos medlemssamfunn. Med tilskudd fra Oslo kommune var det mulig å engasjere Christiane Seehausen fra Nansen Fredssenter til å fasilitere dialogene. – Det er viktig å snakke om et tema som det ikke tematiseres i særlig grad i trossamfunnet, men som man må forholde seg til i samfunnet ellers, konstanterer en av deltakerne på STL Oslos pågående dialogprosjekt om kjønn, seksualitet og LHBT.

Tros- og livssynssamfunnene som som deltar i prosjektet representerer ulike synspunkt i spørsmål rundt samliv og seksualitet. Hensikten med dialog er ikke å oppnå enighet eller endring, men å bli kjent med hverandre og hverandres ståsteder, og å skape er rom med respekt for hverandres ulike synspunkt og holdninger.  Gjennom dialogen får man anleding til å nærme seg potensielt krevende temaer på en åpen og respektfull måte. Samtidig som målet i dialogen ikke er å få noen til å forandre mening, så gir dialogen gjerne nye perspektiv og det skal være rom for å skifte meningr. Som en av deltakerne uttalte: – Det er jo ikke sikkert at meningene man har gjort seg opp er riktige.

Gruppen har nå gjennomført tre av seks planlagte dialogsamlinger. Samtalene oppleves som åpne, konstruktive, personlige og viktige. – Jeg er glad for initiativet og takknemlig for et forum hvor man kan snakke om noe som er følsomt og vanskelig for mange av oss, uttaler en av deltakerne i dialogmøtene om kjønn, seksualitet og LHBT.

Deltakende tros- og livssynssamfunn: 

Flere i denne kategorien