+47 405 20 344 [email protected]
English

STL Oslo på 30-årsmarkering for kirkelig dialog

26. januar 2024

Lokale Nyheter

STL Oslo på 30-årsmarkering for kirkelig dialog

Onsdag 24. januar markerte Kirkelig Dialogsenter Oslo sitt 30-årsjubileum.

Kirkelig Dialogsenter ble etablert som Dialogsenteret Emmaus i 1991 og har gjort et pionerarbeid innen tros- og livssynsdialog i norsk kontekst. Blant annet var senteret med på å etablere noen av de første dialogene med muslimer i Oslo og den nasjonale kontaktgruppen for dialog mellom Buddhistforbundet og Den norske kirke, og hadde et stort fokus på kirkens møte med nyreligiøse bevegelser. Mange av dialogsenterets medarbeidere har gjennom årene også bidratt inn i STLs arbeid.

STL Oslos daglig leder Birgit van der Lans var en av kveldens bidragsytere og bidro med en respons på Anne Hege Grungs dialogdefinisjon fra 2005: «Dialog er et møte ansikt til ansikt mellom likeverdige parter uten skjulte hensikter. Jeg går inn i en dialog, ikke for å forandre den andre, men for å ta del i den gjensidige forandring som kan skje gjennom et møte.»

Er likeverdige møter mulig, og hvordan forskjeller knyttet til kjønn, sosial status og hudfarge spiller inn er et spørsmål Grung har stilt seg selv i etterkant.

– I STL Oslo har det største medlemssamfunnet med 320 000 medlemmer i kommunen akkurat like mye å si som vår minste medlemsorganisasjon med 32 medlemmer. Om det er demokratisk eller ikke kan man diskutere, men det er i hvert fall en måte å skape likeverd på i en situasjon som i utgangspunkt er ganske ubalansert. Likeverd ligger i opplevelsen av å bli lyttet til, sa daglig leder i STL Oslo. 

Les mer om kveldens program her.

Det kommer flere jubileumsarrangementer. Følg med på nettsiden til Kirkelig dialogsenter Oslo.

Flere i denne kategorien