+47 405 20 344 [email protected]
English

COP27 – Religioner sammen for grønn framtid

23. november 2022

Nyheter

COP27 – Religioner sammen for grønn framtid

Politiske ledere, forhandlere, eksperter og observatører fra alle verdens land var samlet i Sharm el-Sheik til FNs klimatoppmøte, COP27.  Det store mangfoldet på møtet i Egypt speilet også bredden blant delegatenes og sivilsamfunnets religioner og livssyn. Kan det gjøre en forskjell?

Vi som skriver dette sammen, er overbevist om det. Den globale oppvarmingen og også naturtapet vi ser i vår tid, skjer på vår vakt. Denne krisen er ikke som andre kriser, men vil få uante konsekvenser om ikke vi handler. Det handler derfor om djerve tiltak, nå. Vi kan ikke overlate de store avgjørelsene til politikere aleine. Næringslivet har et viktig ansvar, det samme har forskningsmiljø og det sivile samfunnet. Ikke minst er religioner og urfolks kunnskap og spiritualitet viktig. Det store flertallet av jordens befolkning, også på klimatoppmøtet, tilhører en religion eller et livssyn. Sammen må vi bringe inn mer helhetlige og langsiktige perspektiver, og etisk refleksjon som utfordrer de mest kortsiktige politiske løsningene.

På klimatoppmøtet i år handlet det om å sette planer ut i livet. Landene har levert inn sine planer og flere har skjerpet sine mål, som Norge, som på møtet forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp med 55 prosent før 2030.

Klimaendringene går særlig ut over fattige og marginaliserte i fattige land, som knapt har bidratt til uføre vi er inne i. Det kom også til uttrykk under COP27, blant annet med hjerteskjærende taler fra øystater i Stillehavet, eller Pakistans statsminister direkte fra et svært flomrammet land. Det er et rettferdighetsspørsmål som dette klimamøtet heldigvis har løftet høyere på agendaen. Det handler om at land som Norge med et historisk ansvar for utslipp og økonomiske muskler, har et særlig ansvar for å bidra. I jødisk og kristen tradisjon er nestekjærlighet og rettferdighet solid forankret i fortellinger fra vår tro. I buddhismen handler det om medfølelse og frigjøring; å leve i harmoni med dyr og natur.

Vi opplever at religiøse stemmer og etiske perspektiver blir lyttet til på klimatoppmøtet. Både pave Frans og Dalai Lama, og mange flere, utfordrer langt utover sine egne. Klima- og naturkrisen i vår tid har et dystert alvor over seg. Det er noen avgjørende dager og år som ligger foran. For å lykkes må vi alle bidra.

*Vi vil derfor sammen og fortsette med å rope høyt om at Norge radikalt må øke takten på sin klimainnsats, både når det gjelder egne utslippsreduksjoner og klimafinansiering til fattige land, særlig på det området som heter Tap og Skade.

*Vi forplikter oss sammen med våre trossamfunn til selv å redusere våre klimafotavtrykk.

*Vi vil fortsette å fortelle igjen og igjen våre håpsfortellinger.

Den interreligiøse klimadelegasjonen bestod av:

Maitreyaśīla Jagestad, Buddhistforbundet

Anne Sender, Det mosaiske trossamfund

Einar Tjelle, Den norske kirke

Ingrid Rosendorf Joys, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Den katolske kirke

 

Flere i denne kategorien