+47 405 20 344 [email protected]
English

Dialogmøte hos statsministeren om radikalisering og voldelig ekstremisme

28. juni 2019

Nyheter

Dialogmøte hos statsministeren om radikalisering og voldelig ekstremisme

Mandag 24. juni arrangerte regjeringen et dialogmøte med tros- og livssynssamfunn, og andre frivillige organisasjoner, om arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Dialogmøtet fant sted i statsministerboligen og statssekretærene fra seks departement, samt statsministerens kontor, var tilstede for å høre innspill fra deltakerne.

Fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) deltok generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og spesialrådgiver Anne Sender. De var opptatt av at mye bra arbeid har skjedd og skjer på dette feltet, og at det har gitt resultater.

– Det er avgjørende at tros- og livssynssamfunnenes erfaringer på godt og vondt og –perspektivene – tas med i det videre arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme», sier Anne Sender.

– Et suksesskriterium i dette arbeidet er den helhetlige tilnærmingen Norge har med bl.a. bosettingspolitikk, yrkesopplæring og støtte til frivillige organisasjoner. På den andre siden opplever mange økt polarisering i samfunnet, og mer hatretorikk og fremmedfrykt, både på gaten og på internett. Dette er noe som angår oss alle, og som alle – politikere, frivillige organisasjoner, medier og mannen i gaten – aktivt må stå opp mot.

STL har jobbet med flere tiltak på ulike nivå knyttet til temaene radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi har henvendt oss ut i storsamfunnet ved for eksempel nasjonal konferanse for lærere om radikalisering i klasserommet. Vi har deltatt med Faten Mahdi al-Hussaini på skoleturné og besøk til våre lokale grupper med åpne arrangement, og vi har adressert tema gjennom å selvkritisk studere egne religiøse tekster som kan misbrukes til å støtte om ekstreme holdninger.

Etter møtet hadde statsminister Erna Solberg følgende å si til deltakerne:

– Frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Noen har et målrettet arbeid mot grupper eller enkeltindivider, mens andre har et bredere fokus hvor inkludering og forebygging blir en positiv bieffekt. Uansett motvirker dere utenforskap gjennom å tilby et meningsfylt fellesskap. Takk for den viktige jobben dere gjør!

Dialogmøtet 24. juni var et ledd i den første fasen av videreutviklingen av arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Regjeringen vil også innhente innspill fra blant annet forskere, kommuner, direktorater og andre miljøer som kan bidra til arbeidet. Det er så langt ikke fastsatt en endelig tidsplan for den videre prosessen, men det legges opp til at blant annet representanter fra frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn vil bli invitert til nye diskusjoner når arbeidet har kommet lengre.

Foto av Kristin Svorte – Oslo katolske bispedømme. Tatt ved rekviemmessen i Bredtvet kirke i april. 

Flere i denne kategorien