+47 405 20 344 [email protected]
English

Fagdag om religion med barnevernet i Stavanger

7. februar 2023

Nyheter

Fagdag om religion med barnevernet i Stavanger

Den 21. februar arrangerer STL i samarbeid med Bufdir en stor fagdag for barnevernsansatte i Stavanger. Dette er en del av prosjektet BRO (Barnevern, Religion og Oppvekst) som har som mål å heve kompetansen i barnevernet om religion og kompetansen i religiøse miljøer om barnevernet.

Senkede skuldre

Fagdagen blir en anledning for rundt 70-100 barnevernsarbeidere til å senke skuldrene og snakke om hva som er spennende, utfordrende eller frustrerende med religion i barnevernsarbeidet, samt diskutere hvordan kunnskap om religion og livssyn kan være en ressurs.

Gjennom eksempler og samtaler skal vi være med å heve kompetansen og tryggheten i møte med religion. I tillegg til å forberede workshops mellom barnevern og menigheter fra ulike trossamfunn sammen med STLs prosjektmedarbeidere. I løpet av fagdagen skal vi også samle innspill til veilederen BRO-prosjektet skal munne ut i.

Fokus på Stavanger og Tromsø

– Gjennom eksempler og samtaler skal vi være med å heve kompetansen og tryggheten i møte med religion og forberede workshops mellom barnevern og menigheter fra ulike trossamfunn fasilitert av STL, sier seniorrådgiver i STL Niels Fredrik Skarre.

Fagdagen vil også bli brukt til å samle innspill til veilederen BRO-prosjektet skal munne ut i. Denne blir forhåpentlig et nyttig verktøy både for barnevernet, foreldre som er eller ønsker å bli fosterforeldre og for religiøse ledere og miljøer.

Nå er vi inne i BRO-prosjektets tredje og siste år, og skal jobbe i Stavanger og Tromsø. Det er også en viss åpning for å gjennomføre prosjektet et annet sted i tillegg. Ta kontakt på [email protected] eller [email protected] om dette er aktuelt for din menighet eller arbeidsplass.

Flere i denne kategorien