+47 405 20 344 [email protected]
English

Gjensidig besøk

Gjensidig besøk

Tros- og livssynsministeren besøkte tros- og livssynsamfunnene. Dagen etter besøkte tros- og livssynrepresentanten ministeren.

Den 29. mars var tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) på rundtur i flere trossamfunn. Toppe leder barne- og familiedepartementet (BFD), hvor tros- og livssynsfelt hører til.

Statsråden ønsket å se aktivitetene trossamfunnene har rettet mot barn og unge. Besøket til trossamfunnene kom på initiativ fra BFD, men med en bekymringsfull foranledning. Pandemien har skapt en vanskelig situasjon for tilbudene til barn og unge, med mye frafall og alenegang blant barn og unge. Det er derfor viktig nå som samfunnet åpner opp igjen å støtte gode, frivillig tiltak rettet mot barn og unge.

Dagen etter den 30. mars inviterte også statsråd Toppe til det årlige møtet mellom departementet og representanter for tros- og livssynssamfunnene.  Det årlige møtet er en verdifull anledning for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn samlet, og enkeltsamfunnene hver for seg, til å ta opp viktige saker med statsråden.

 

Tilbud til barn og unge

Første stopp på rundturen var Oslo katolske bispedømmes barnekor. Koret bestå av grupper med både unge barneskolebarn, òg elever på ungdomsskolenivå og er en viktig aktivitet i nærmiljøet.

CAPTION

Oslo Katolske Bispedømmes barne- og ungdomskor

CAPTION

BLIA Oslo Speiding forteller Toppe om hvordan aktivitetene har vært under pandemien.

CAPTION

Kjersti Toppe (Sp) Hilser på speiderene i BLIA Oslo Speiding

CAPTION

Oslo Katolske Bispedømmes barne- og ungdomskor

CAPTION

Buddha's Light International Association Oslo

CAPTION

BLIA Oslo Speiding

CAPTION

Kjersti Toppe (Sp) og Ingrid Rosendorf Joys gjør speiderhilsen sammen med Speiderene i BLIA Oslo Speiding.

 

 

Buddha Light International Association i Oslo har en egen speidergruppe. Dette er den første buddhistiske speidergruppen som er medlem hos Norges Speiderforbund. BLIA Oslo Speiding har i likhet med andre ikke kunnet hatt aktiviteter i store deler av pandemien, og har hatt «Zoom-leir» som alternativ til å samles.

I Lovisenberg Menighetshus’ tiltak Supertirsdag ble det gjort klart til påskefeiring. Her malte de fremmøtte skolebarna påskeegg.

 

Unge muslimer

Til slutt besøkte statsråden Norges Unge Muslimer som hadde samling. Det Islamske Forbundet – Rabita hvor samlingen fant sted var fullt til tross for at det var en tirsdag. En av de fremmøtte kunne fortelle at i helgene kan det være godt over hundre tenåringer i det lille bygget i Calmeyers gate. Til tross for at tilbudet fortsatt blir mye brukt, kunne flere av de fremmøtte fortelle at det har vært tøft under pandemien, blant annet fordi de ikke har klart å gi et tilbud til alle som har hatt ønske om det.

Toppe benyttet anledningen til å understreke viktigheten av tiltak rettet mot barn og unge i tros- og livssynsamfunn. Hun oppfordret de fremmøtte til å tenke ekstra på de som har vært alene under pandemien å invitere med seg så mange man kunne til tiltak som dette.

 

CAPTION

Påskeeggmaling i Lovisenberg menighetshus

CAPTION

Kjersti Toppe (Sp) får omvisning i bønnerommet i Rabita-moskéen.

CAPTION

Kjersti Toppe (Sp) får omvisning i bønnerommet i Rabita-moskéen.

CAPTION

Kjersti Toppe (Sp) får høre om arbeidet til Norges Unge Muslimer

CAPTION

Påskeeggmaling i Lovisenberg menighetshus

Bevilget midler til sårbare grupper.

På bakgrunn av situasjonen etter pandemien har BFD og bevilget 10 kr fordelt på STL, Den norske kirke, Muslimsk Dialognettverk og Norges Kristne Råd. Midlene er øremerket tiltak for sårbare grupper, herunder særlig for barn og unge.

 

Les mer om ministerrundturen i Vårt Land her og på lederplass her.

Flere i denne kategorien