+47 405 20 344 [email protected]
English

Hva kan vi forvente av det nye masterprogrammet for religions- og livssynsledere?

14. mars 2019

Nyheter

Hva kan vi forvente av det nye masterprogrammet for religions- og livssynsledere?

Det nye masterprogrammet i ledelse, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet ved UiO er historisk. Det er ikke en religionsutdanning, men et studium som blant annet tar sikte på å utstyre religions- og livssynsledere fra alle tradisjoner med den nødvendige kompetansen til å betjene behovene til ulike samfunnsinstitusjoner innenfor kriminalomsorg-, helse- og forsvarssektoren.

Bevilgningene til programmet kommer fra Stortinget, og det er regjeringen som har bestemt at Universitetet i Oslo skal tilby en slik utdanning.

Forsknings- og høyere utdanningsminster Iselin Nybø representerte regjeringen på lanseringskonferansen (11.3.2019). I videoen nedenfor kan du høre hva hun tenker om det nye masterprogrammet.

Dette studieprogrammet blir særlig viktig for Oslo, Norges mest mangfoldige by. Derfor var det naturlig for ordfører Marianne Borgen å være til stede på lanseringskonferansen.

Hva mener Borgen om Det teologiske fakultets nye studietilbud til religions- og livssynsledere?

Politiet er blant de offentlige etatene som har sett behovet for mer kompetanse om tro og livssyn. Ved Stovner politistasjon har de en egen mangfoldskontakt, Roy Cato Einarsen.

Hvilke tanker gjør han seg om det nye utdanningstilbudet?

Forsvarets personell utsettes for mange påkjenninger av ulik art. Derfor trenger også de religions- og livssynsledere som er i stand til å sørge for de åndelige og eksistensielle behovene til sine menn og kvinner i uniform. Ved siden av de tradisjonelle feltprestene fra Den norske kirke har de alt ansatt en feltimam og en felthumanist.

Vi spurte Norges første felthumanist, Ida Helene Henriksen, om hvilke behov hun tror det nye masterprogrammet vil dekke?

De fleste tilbakemeldingene fra representanter for STLs medlemssamfunn har vært positive. Den mest skeptiske har vært Atle Sommerfeldt, biskop i Den norske kirke.

I videoen nedenfor kan du høre mer om hans betenkeligheter.

Anne Hege Grung, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet ved UiO, har ledet arbeidet med utviklingen av masterprogrammet.

I videoen nedenfor kan du høre henne avklare noen misforståelser rundt masterprogrammet og svare på noen av bekymringene som ble luftet under konferansen.

Masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalekunnskap er nytt og unikt her til lands. Derfor er det ikke underlig om mange ennå sliter med å forstå hva det egentlig går ut på, og hva som gjør det såpass viktig at både kongefamilien, regjeringen og hovedstadens ordfører valgte å være tilstede på lanseringen.

I videoen nedenfor kan du høre dekan ved Det teologiske fakultet ved UiO, Aud Valborg Tønnesen, fortelle om nettopp det.

Er du ennå ikke overbevist om at det nye masterprogrammet er viktig kan du lese generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og spesialrådgiver Anne Senders innlegg: Ny master for tros- og livssynsledere – et samfunnsansvar.

Lenker:

 

Flere i denne kategorien