+47 405 20 344 [email protected]
English

Mangfold- og dialogbevissthet i Bodø

8. mars 2019

Nyheter

Mangfold- og dialogbevissthet i Bodø

Bodø er, som alle andre norske byer, en by i endring som blir stadig mer mangfoldig. Da er det naturlig at det melder seg et ønske om å øke den lokale mangfoldskompetansen.

Generalsekretær i samarbeidsrådet, Ingrid Rosendorf Joys, ble invitert til Bodø forrige uke, 27. februar.

Først holdt hun et foredrag for prester og kirkelige ansatte i Bodø-prosti. Der informerte hun om STLs arbeid, om dialog og om ny lov om tros- og livssynssamfunn.

På kvelden var det duket for et allmøte på biblioteket, som var åpent for hele byens befolkning. Det var et interessert og engasjert publikum som møtte opp, og de hadde en rekke spørsmål til generalsekretæren.

Bodø har også en relativt nyetablert, men veldig engasjert lokal dialoggruppe som har mottatt støtte fra STL. Rosendorf Joys hadde følgende å si om møtene i Bodø:

– Det var kjekt å treffe både kirkelig ansatte og andre i Bodø. At den nye dialoggruppen er så ambisiøs er oppmuntrende og lovende. Norge blir mer og mer mangfoldig. Det er derfor viktig at de ulike byene legger til rette for at folk av ulik tro og livssyn kan møtes, og sammen bidra i byggingen av uenighetsfellesskaper.

Vi ønsker Dialogforum for tros og livssynssamfunn i Bodø lykke til med viktig arbeid, og ser frem til å følge dem i tiden fremover.

Lenker:

 

 

 

Flere i denne kategorien