+47 405 20 344 [email protected]
English

Norges første strategi for kulturfrivilligheten er lansert

28. april 2023

Nyheter

Norges første strategi for kulturfrivilligheten er lansert

Nasjonal strategi for kulturfrivilligheten ble lansert på Sentralen i Oslo 27. april. Bredden av kulturfrivilligheten var representert. Også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, ved Hans Olav Arnesen, var tilstede.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet) bidro med et videoinnlegg. Statssekretær, Odin Adelsten Aunan Bohmann, var tilstede, svarte på spørsmål og tok til seg forslag og innspill.

En strategi spesifikt for den kulturelle frivillighetenOdin Adelsten Aunan Bohmann

– Det er på høg tid å løfte fram kulturfrivilligheita som eiget politikkområde, og styrke dette viktige feltet, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. No er regjeringa klar med historias fyrste strategi for det frivillige kulturlivet, står det i Regjeringens pressemelding. Les den på Regjeringen.no

En rekke organisasjoner, kommuner og profesjonelle kulturaktører har bidratt med innspill. STL har deltatt i referansegruppen som har samarbeidet med regjeringen om strategien. I arbeidet har det vært viktig å utvikle en strategi treffer kulturfrivilligheten spesifikt, men som også tar opp i seg bredden av frivilligheten som skjer i den kulturelle sektoren.

Egnede lokaler et gjennomgående problem for sektoren

Én av problemene som det er meldt bredt fra om fra flere frivillige organisasjoner er problemer med å finne egnede lokaler. Et problem som også er kjent fra tros- og livssynssektoren.

– Ei gjennomgåande tilbakemelding frå heile landet er at mange manglar tilgang til eigna lokale. Til dømes må mange ta i bruk rom med for dårleg akustikk. Det finst korps som speler i gymsalar med golv som knirkar så mykje at musikken overdøyvast. Dette held ikkje. Vi må leggje til rette for kulturlivet. Her kan vi lære mykje av måten idretten blir høyrt og involvert på når det skal utviklast nye lokalar og arenaer, sa Trettebergstuen i sin åpningstale.

STLs politiske rådgiver, Anders Garbom Bjørklund, satt i referansegruppen for strategien og syns det er positivt at tros- og livssynsfeltet er inkludert.

– Det er mye kulturfrivillighet i regi av tros- og livssynssamfunnene, fra kor, dans og teater, til kunst, lesesirkler og mye mer. Arbeidet med strategien har vært en rask, men omstendelig og god prosess. Det blir spennende å følge regjeringens implementering. Det meste av arbeidet ligger foran oss, sier Bjørklund. 

Flere i denne kategorien