+47 405 20 344 [email protected]
English

Nytt statsbudsjett: STL får videreført støtte fra 2019

7. oktober 2019

Nyheter

Nytt statsbudsjett: STL får videreført støtte fra 2019

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i dag. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har mottatt 4, 85 millioner kroner i støtte fra Barne- og familiedepartementet (Norge).

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, er glad for at det økonomiske grunnlaget for å arbeide videre mot visjonen om et livssynsåpent Norge er tilstede også i året som kommer:

– Vi er godt fornøyd med at fjorårets støtte ble videreført. Det gode samarbeidet mellom ulike tros- og livssynsretninger i Norge, som er dyrket frem gjennom flere tiår, er både spesielt og verdifullt. Retter vi blikket ut mot verden ser vi at det slett ikke er noen selvfølge at vi har det slik her til lands. Nytteverdien av dette samarbeidet er ikke lett å kvantifisere, men at det er med på å bidra til mindre friksjon i samfunnet og gjør det enklere å finne gode løsninger for alle – uansett livssynsbakgrunn – synes imidlertid å være ganske åpenbart. Samfunnet får med andre ord mye igjen for disse midlene.

Statsbudsjettet for 2020 finner du her på Regjeringen.no.

Flere i denne kategorien