+47 405 20 344 [email protected]
English

Økt omfang av trusler mot trossamfunn i Norge

Økt omfang av trusler mot trossamfunn i Norge

Den siste tiden har vært preget av økende trusler og negative hendelser rettet mot ulike trossamfunn i Norge, dette har tilspisset seg nå i vår.

Blant de rapporterte hendelsene er trusler mot navngitte moskeer i Oslo, som resulterte i nasjonal bevæpning under muslimenes hellige fastemåned, ramadan.

Dette skjedde kort tid etter at PST i en oppdatert trusselvurdering beskrev til politiet at kirker og kristne forsamlingssteder fremstår som aktualiserte terrormål i påsken. Noe som også førte til nasjonal bevæpning.

I midten av april, under et arrangement på Teologisk fakultet v/Universitetet i Oslo, ble det påpekt at både jøder og politiet merker en markant økning i antisemittiske hendelser. Flere opplever ytringsrommet som svært trangt og skjuler sin identitet. Religiøse symboler som halskjeder og lignende legges vekk, i frykt for reaksjoner.

23. april ble det kastet en fakkel over det femmeterhøye sikkerhetsgjerdet til synagogen i Trondheim. Hendelsen fant sted bare en snau uke etter at en svensk statsborger vandaliserte den jødiske gravlunden i byen og tagget på Nidarosdomen. Det er uklart om hendelsen var politisk motivert.

Den 29. april ble det sendt trusselbrev og brev med et ukjent, hvitt pulver til en moské i Stavanger. Pulveret var heldigvis uskadelig, men fortsatt egnet til å skremme, noe som åpenbart var hensikten.

– Utviklingen den siste tiden bekymrer oss. Det har vært rapportert og anmeldt flere og flere hendelser mot trossamfunn og enkeltmennesker, det er også grunn til å tro at det er mørketall på diskriminering særlig mot enkeltpersoner. Flere og flere skjuler sin religiøse identitet eller sine meninger i frykt for reaksjoner. Det offentlige ordskiftet har også blitt mye skarpere, og mer svart/hvitt. Vi ser også at ytterkantene, gjerne de med en agenda mot enkelte religiøse minoriteter, har fått videre spillerom og mulighet til å opptre mer diskriminerende. Det er gode grunner til at flere av oss bør ta et steg tilbake og ser på hvordan vi ytrer oss, og hvilke konsekvenser det har på den enkelte. Verden er ikke svart/hvitt, vi må se etter nyansene av grått hos vår neste istedenfor å tolke i verste mening. Òg, ikke minst må vi alle gjøre en jobb for å bekjempe fordommene som finnes iblant oss, sier Niels Fredrik Skarre, konstituert generalsekretær, om den siste tidens hendelser.

STL Trondheim har publisert en støtteerklæring til Det jødiske samfunnet i Trondheim. STL Stavanger og STL Oslo har også vist sin støtte til moskéene i sine byer.

I Oslo ble det også arrangert to støttemarkering for én av de utsatte moskéene, på initiativ fra naboer og uavhengige jødiske Osloborgere. Rådgiver Vivian Phan (avbildet) deltok på en av markeringen.

Flere i denne kategorien