+47 405 20 344 [email protected]
English

Om tros- og livssynssamfunns syn på politikk

9. august 2019

Nyheter

Om tros- og livssynssamfunns syn på politikk

Det nærmer seg kommunevalg og valgkampen er så smått igang. I den siste tiden har det vært satt fokus på kirkesamfunn hvor medlemmene oppfordres til ikke å stemme.

En betydelig del av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns arbeid er av politisk art. STL arbeider opp mot myndighetene på en lang rekke felt. Ikke minst har det vært tilfelle med den nye livssynsloven.

Da generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, ble intervjuet av Vårt Land, i forbindelse med saken om kirkesamfunnene som ikke ville at menigheten skulle stemme ved valg, svarte hun at det er viktig at alle borgere bruker stemmeretten sin:

– Tilhører man en livssynsminoritet er det imidlertid enda viktigere, og en forutsetning for vi skal klare å realisere målet om et livssynsåpent samfunn med likebehandling og like rettigheter, sier Rosendorf Joys.

STL dekker bredden av tros- og livssyns-Norge og et meget stort mangfold av tros- og livssynssamfunn. Er alle samfunnene enige med Rosendorf Joys i at man bør bruke stemmeretten sin?

Det kan du høre representanter fra 18 ulike STL-samfunn fortelle om i denne samlingen av videoer fra Uenighetens fellesskap-prosjektet.

Uenighetens fellesskap-prosjektet ble lansert 20. november 2018. Det er et samarbeidsprosjekt mellom STL og Religioner.no. STL planlegger nå en utvidelse av prosjektet som tar sikte på å fordoble antall videoer slik at arkivet vil romme et sted mellom 2200-2600 videoer.

Mens det i den første fasen av prosjektet var Religioner.no som produserte videoene i samarbeid med STL, vil det i andre fase av prosjektet være STL som produserer videoene i samarbeid med Religioner.no.

Uenighetens fellesskap-arkivet finner du her.

Flere i denne kategorien