+47 405 20 344 [email protected]
English

Pakistansk nasjonaldagsfeiring preget av moskéangrepet

15. august 2019

Nyheter

Pakistansk nasjonaldagsfeiring preget av moskéangrepet

Den pakistanske nasjonaldagsfeiringen i Oslo var i år preget av terrorangrepet i Bærum. Det som kunne ha blitt en forferdelig tragedie ble avverget av at to eldre menn fra Al-Noor Islamic Centre, Mohamed Rafiq og Mohamed Iqbal, grep inn og uskadeliggjorde terroristen.

Angrepet har naturlig nok satt muslimhat på dagsordenen, og mange muslimer har fortalt at de er bekymret for sin sikkerhet. Det har også kommet mange uttrykk for solidaritet og samhold i uken som fulgte. Blant annet har muslimer vist sin omsorg og omtanke for den terrorsiktedes familie.

Norske muslimer har selv opplevd å bli vist solidaritet og støtte fra bredden av norske tros- og livssynssamfunn. Ikke bare i Bærum, men over store deler av landet. Det ønsket arrangørene av den pakistanske nasjonaldagsfeiringen, ved Khalid Masoud, å takke for. 

Styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Britt Strandlie Thoresen, var derfor invitert til feiringen som representant for alle de ulike tros- og livssynssamfunnene som har møtt opp for å vise samhold med våre muslimer. Hun ble overrakt blomster og et diplom.

Strandlie Thoresen holdt en tale hvor hun gjorde det klart at de femten tros- og livssynsorganisasjonene i STL så på det som en selvfølge å støtte opp når noen blir utsatt for noe så alvorlig som våre muslimske venner ble utsatt for i helgen. Alle skal føle seg trygge i bønn. Strandlie Thoresen beskrev feiringen slik:

«Det var et høytidelig arrangement i Samfunnsalen i Oslo med Khalid Masoud som leder. Gjester fra inn- og utland holdt taler, nasjonalsangen ble sunget og byrådsleder Raymond Johansen var blant talerne som også minnet om det forferdelige som har skjedd sist helg og som manet til samhold og takket de pakistanske innbyggerne for deres bidrag til det mangfoldige Oslo.»

 

Flere i denne kategorien