+47 405 20 344 [email protected]
English

Rådsmøte med fokus på endringer i trosamfunnsloven

23. april 2023

Nyheter

Rådsmøte med fokus på endringer i trosamfunnsloven

Den 19.april ble STLs første rådsmøte for 2023 avholdt. Vertskapet var den norske kirke og møtet ble holdt i menighetshuset til Gamle Aker kirke.

Sokneprest Roger Jensen forteller engasjert om Gamle Aker kirke.

Før rådsmøtet var det omvisning av Gamle Aker kirke – Oslos eldste, stående bygg. Den engasjerte sokneprest i ST. Hanshaugen Roger Jensen, kunne fortelle at det var flere ting som var spesielt med kirken, blant annet at plasseringen var litt utenfor bysentrum. Noe som gjøres enda mer spesielt i og med at bygget er meget forseggjort med ypperste stenkvalitet for den tiden, fikk vi høre.

Endringer i trossamfunnsloven

Det var under møtet særlig fokus på de varslede endringene i trossamfunnsloven. Særlig antallskravet for registrering, som regjeringen har foreslått å øke, ble grundig diskutert. Rådet ble delt i grupper for å komme med innspill til de foreslåtte endringene. Været viste seg fra sin beste side, og det var mulig å sitte utendørs under gruppesamtalene, som resulterte i gode innspill.
Av andre saker, ble det besluttet at STL skal nedsette en ny faggruppe, med representanter fra medlemssamfunnene, som skal se nærmere på hvordan religion og livssyn formidles i skolen. Religion og livssyn i skolen har flere ganger tidligere blitt tatt opp på rådsmøtet og er et tema som mange er opptatt av. Behovet har oppstått etter at det kom nye læreplaner, og er ytterligere aktualisert i forbindelse med endringer i opplæringsloven.

Engasjement for ny Mangfoldsfest i 2023

Fra venstre: Jansika Julie Kesavan fra Hindu Kultur Senter, Helene Sofie Smit og Øystein Vestre fra Kristensamfunnet, Mikaelkirken.

Rådet viste også sterkt engasjement for å arrangere ny Mangfoldsfest i 2023.
Tros- og livssynssamfunnene gleder seg til å lage en heidundrende fest i Tønsberg i år òg. Mangfoldsfesten 2023 vil i likhet med i fjor arrangeres i samarbeid med STL Vestfold.
Det skal også arrangeres årlige mangfoldsfester fremover, og etter 2023 vil festen bli holdt i andre byer rundt om i Norge.
Det var også gledelig å kunne ønske velkommen flere nye, unge rådsmedlemmer. Helene Sofie Smit og Jansika Julie Kesavan tredte inn som varamedlemmer fra henholdsvis Kristensamfunnet og Hindu Kultursenter. Stephen Trotter er også nytt varamedlem fra Oslo katolsk bispedømme.

Flere i denne kategorien