+47 405 20 344 [email protected]
English

Regler for guds- og forsamlingshus i påsken

29. mars 2021

Nyheter

Regler for guds- og forsamlingshus i påsken

Vi er inne i den del av året med svært mange viktige religiøse høytider, blant annet pesach, påske og holi. Videre nærmer vi oss den islamske fastemåneden ramadan.

Ettersom vi har fått signaler om at mange er usikre på hvilke regler som gjelder for samlinger i guds- og forsamlingshus om dagen, tok vi kontakt med Barne- og familiedepartementet. De gav oss følgende avklaring:

«I tråd med covid-19-forskriften § 16b første ledd bokstav f, skal tros- og livssynshus holdes stengt i kommuner som er omfattet av covid-19-forskriftens kapittel 5A. I kommuner omfattet av kapittel 5A er det også et forbud mot arrangementer, jf. covid-19-forskriften § 16c første ledd. Det gjøres likevel unntak for begravelser, bisettelser, vielser, dåp og for samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.

Det er viktig at tros- og livssynshus holdes stengt. Det ikke er tillatt med åpne kirker. Dette gjelder også selv om den åpne kirken ikke kunngjøres.

Covid-19-forskriften gjør unntak for samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner. Kirken kan derfor åpnes for samtaler mellom ansatte og enkeltpersoner av en sjelesørgerisk karakter og med utgangspunkt i en forespørsel om slik samtale. I forbindelse med dette kan man også tenne lys og be. Formålet er utelukkende å kunne tilby samtaler, bønn, lystenning og nattverd for enkeltpersoner.»

Og videre presisering om endring vedr dåp for kommuner som faller inn under kap 5a:

«Covid-19-forskriften er nå endret slik at det er tillatt å gjennomføre dåp i kommuner som faller inn under kapittel 5 A i covid-19-forskriften. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede:

§ 16c.Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det ikke kan være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) – Lovdata

Departementet ber også om at den nye anbefalingen om to meter avstand tas inn i smittevernveiledere.

Husk for øvrig at dere skal følge de reglene som gjelder for deres område enten det er nasjonalt eller kommunalt, evnt regionalt. En tommelfingerregel er at den strengeste regelen trumfer. Oslo har egne regler. Se her

Vi minner om at det også oppfordres til ikke å reise utenlands.

Med det vil Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn benytte anledningen til å ønske god pesach, god holi og god påske alt etter tradisjon og tilhørighet!

Flere i denne kategorien