+47 405 20 344 [email protected]
English

Religioner og livssyn må også ta ansvar for å løse klimakrisen

9. desember 2019

Nyheter

Religioner og livssyn må også ta ansvar for å løse klimakrisen

Fra venstre på bildet: Dennis Jagestad, Buddhistforbundet, imam Ibrahim Saidy, Daru Salaam Islamic Centre, Einar Tjelle, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL. 

Klimatoppmøtet i Madrid er i full gang. Ved siden av politiske ledere fra hele verden er også religiøse ledere tilstede for å adressere klimautfordringen.

På klimatoppmøtet (Cop 25) samles politikere, media og det sivile samfunn for å jobbe sammen for gode og globale løsninger for klima. Den norske interreligiøse gruppen inngår både i det norske sivilsamfunnfellesskapet og interreligiøse nettverk fra andre land og kontinentet.

Sivilsamfunnsorganisasjoner som er tilstede har mange ulike krav, men er samlet om at økt kutt på hjemmebane og bedre finansieringen internasjonalt må på plass.

– Det et fint å bidra i det store sivilsamfunnsengasjementet på klimatoppmøtet. At tros- og livssynsorganisasjoner deltar som dette blir satt pris på og ønsket velkommen, sier Einar Tjelle, leder for Det interreligøse klimanettverket.

Den interreligiøse gruppen har et pågående samarbeid med Klima- og miljødepartementet, og mottar også økonomisk støtte til delegasjonens tilstedeværelse på klimatoppmøtet.

Alfredo Zamudio fra Nansen-senteret ledet klimasamtalen på seminaret på Lillehammer

Hvordan kan tros- og livssynssamfunn bidra?

Også i Norge har tros- og livssynssektoren avholdt en rekke klimaarrangementer. Ett av disse fant sted i Lillehammer i forbindelse med FN-dagen. I samarbeid med Nansen Fredssenter var kvelden 18. november satt av til et seminar med fokus på hva tros- og livssynssamfunn kan bidra med i forbindelse med klimakrisen.

STL har forpliktet seg til å arbeide med klimaspørsmålet og det var derfor naturlig at generalsekretær Ingrid Joys var med og holdt en innledning til samtalen. Basert på det mest omfattende livssynsbaserte dokument om klima og miljøvern, Laudato Sí av Pave Frans, ga hun deltakerne et innblikk i hvordan verdenssyn og menneskesyn sammen kan inspirere til engasjement og ansvar for en bedre verden. Samtalen pågikk i halvannen times tid, med innspill både fra Den norske kirke, Bahaisamfunnet, den katolske kirke, Human-Etisk Forbund og flere andre. Også noen av elevene ved Nansenskolen bidro med spørsmål og kommentarer.

Noen løsning på klimautfordringen kom man naturligvis ikke frem til denne kvelden, men de circa femti fremmøtte fikk noen spennende perspektiver med seg hjem, samt en utfordring om å vurdere hvordan deres eget livssyn kan stimulere til større innsats for klima og miljø.

Mange klimainitiativer fra tros- og livssyns-Norge

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunnet har i sin strategiplan for 2018-2020 vedtatt å arbeide med klimaspørsmål. Både STL i fellesskap, og våre medlemsorganisasjoner hver for seg, deltar i en rekke klima- og miljøinitiativer. Disse inkluderer Interreligiøst klimanettverk, Klimapilegrim, Håpets katedral og The Interfaith Rainforest Initiative.

I sommer (30.8.2019) gikk det store klimabrølet av stabelen i flere norske byer. I Oslo møtte tros- og livssynssamfunnene opp foran Oslo domkirke og gikk deretter ned til Stortinget hvor brølet ble utført. Arrangementet var et samarbeid mellom Klimapilegrim, STL og flere andre tros- og livssynsorganisasjoner.

I videoen nedenfor kan du høre STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, fortelle om hvorfor det er viktig for tros- og livssynssamfunn å stille opp på arrangementer som klimabrølet.

 

Flere i denne kategorien