+47 405 20 344 [email protected]
English

Religiøse ledere samlet til samtale om menneskerettighetene i anledning FN-dagen!

31. oktober 2018

Nyheter

Religiøse ledere samlet til samtale om menneskerettighetene i anledning FN-dagen!

 

 

24.oktober 2018 ble menneskerettighetenes 70-årsdag markert i regions- og livssynslederforum, og samtalen fokuserte på status for religionsfriheten nasjonalt og internasjonalt.

Det har ikke vært allment kjent at de øverste religions- og livssynslederne i Norge har samlet seg til jevnlige dialog med hverandre gjennom ti år. I dette forumet har topplederne i Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, Det Mosaiske Trossamfund, frikirkene sammen med muslimer, jøder, buddhister, katolikker, sikher, hinduer m. fl. delt tanker om felles utfordringer, fasilitert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

 

Tros- og livssynssamfunn er viktig for sine medlemmer og storsamfunnet. Vi har skapt et forum for deling av troserfaringer, samtaler om etiske, religiøse og verdimessige spørsmål der noen av temaene har vært synet på familien, bioteknologi, egne tekster som brukes destruktivt og bærekraftig forbruk.

 

Forumet samlet seg om følgende uttalelse:

 

Vårt Land publiserte et intervju med noen av tros- og livssynslederne 29. oktober 2018:

https://www.vl.no/nyhet/historisk-apenhet-om-moter-1.1224057

Artikkelen er bak betalngsmur, men du kan lese her som bilde.

Flere i denne kategorien