+47 405 20 344 [email protected]
English

STL har ansatt ny kommunikasjonsrådgiver

STL har ansatt ny kommunikasjonsrådgiver

1. juni startet Thomas Mittun-Kjos som ny kommunikasjonsrådgiver i STL. Thomas vil spille en sentral rolle i forvaltningen av STLs stemme, deltagelse og synlighet i offentligheten.

I STL vil han blant annet ha ansvar for kontakt med redaktørstyrte medier, samt å skrive kronikker og pressemeldinger. Thomas vil jobbe tett med vår andre kommunikasjonsrådgiver, Kai Westergaard. 

Thomas kommer fra reklame- og kommunikasjonsbransjen hvor han siden 2000 har jobbet som tekstforfatter og strategisk rådgiver. Før dette studerte han blant annet sosialantropologi, kriminologi og retorikk ved Universitet i Oslo. 

– Etter mange år i reklamebransjen ønsket jeg å jobbe mer med noe som resonnerer bedre med egne interesser og verdier. Mangfold og likeverd er viktige verdier som gir trygghet og må forsvares, og det trengs stemmer som balanserer den økende polariseringen i samfunnet. Viktigheten av arbeidet til STL tiltaler meg, og jeg er veldig glad for denne muligheten til å kunne bidra, sier Mittun-Kjos

Allerede i sin første uke fikk Thomas være med og arrangere workshop i mediehåndtering, deltatt i sitt første rådsmøte som denne gang ble avholdt i lokalene til den serbisk-ortodokse kirke, og bidratt i planleggingen av både Mangfoldsfest i Oslo og Arendalsuka. 

– Selv er jeg medlem av Human-Etisk Forbund og er opptatt av demokrati og individets frihet, og retten til å bli respektert uansett hva man tror eller ikke tror, og gleder meg til å bidra mer inn i STLs arbeid fremover, avslutter Mittun-Kjos.

 

Flere i denne kategorien