+47 405 20 344 [email protected]
English

STL mottar Blanche Majors forsoningspris

6. januar 2020

Nyheter

STL mottar Blanche Majors forsoningspris

Blanche Majors forsoningspris deles ut 25. januar 2020. Årets prisvinnere er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Al-Noor Islamic Centre.

STL «tildeles prisen for sin innsats som samfunnsbygger i en tid preget av polarisering og ekstremisme.»

Al-Noor Islamic Centre «tildeles prisen for den opptreden som ble vist da de strakte ut en hånd i etterkant av terrorangrepet senteret ble utsatt for i august 2019.»

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livsssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys er svært glad for tildelingen

– Det er en stor ære for STL å motta Blanche Majors forsoningspris! STL – som samler bredden av tros- og livssynssamfunn – jobber for at alle borgere skal kunne leve ut sin tro eller sitt livssyn uten trusler og hindringer. Vi jobber for likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i et livssynsåpent samfunn. For å bygge dette samfunnet må alle kunne delta i sin forskjellighet med utgangspunktet i at vi alle er like mye verdt.

Rosendorf Joys er også svært fornøyd med å dele prisen med Al-Noor Islamic Centre

– Å motta prisen sammen med Al-Noor Islamic Centre gir særlig mening. I en tragisk situasjon, valgte de å se etter måter å øke samarbeid og åpenhet på.

Prisutdelingen finner sted på Holocaustsenteret. Les mer om utdelingen her.

Flere i denne kategorien