+47 405 20 344 [email protected]
English

STL-samfunn på høring i Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg

6. september 2019

Nyheter

STL-samfunn på høring i Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg

Oslo kommune har opprettet et tros- og livssynsutvalg, ledet av Trond Bakkevig. STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, er nestleder. Utvalgets mandat er å gjennomgå kommunens tros- og livssynspolitikk, og komme med anbefalinger til hvordan samarbeidet mellom kommunen og tros- og livssynssamfunnene i hovedstaden kan forbedres.

Arbeidet i utvalget er nå i gang, og 3. september var representanter fra de fleste medlemssamfunnene i STL, innom utvalget på høring. Der skulle de fortelle om sine utfordringer slik at utvalget kunne få en oversikt over dem.
Mange tros- og livssynsrepresentanter fortalte om et godt samarbeid med kommunen. Det manglet likevel ikke på utfordringer.

Ett av problemene som gikk igjen hos flere samfunn var vanskelighetene med å skaffe seg lokaler. Både til drift, men også til seremonier som samler mange mennesker i korte perioder. Det er kostbart og i blant setter bygningsreguleringer begrensninger for hvilke lokaler som kan tas i bruk til slike formål. Noen opplever også å møte skepsis av utleiere når de forsøker å leie lokaler til seremoniell bruk.

Et annet problem, som ble tatt opp av katolikkene, var vanskelighetene med å skaffe seg oversikt over medlemmer som befant seg eksempelvis på syke- og pleiehjem, slik at de kunne gi dem det tilbudet de trengte. I de tilfellene hvor man visste hvor ens medlemmer befant seg fungerte det godt, men de man ikke kjente til forble usynlige.

Ønsket om større beredskapsbevissthet ble også tatt opp. Nylige hendelser har vist at det ikke bare er utenlandske guds- og forsamlingshus som kan bli angrepet, og brann er alltid en risiko på steder hvor mennesker samles.
Ingrid Rosendorf Joys, som er nestleder i utvalget, hadde følgende å si etter høringen:

– Det er avgjørende for Oslos kommunes tros- og livssynsutvalg å få innspill fra de mange tros- og livssynssamfunnene som finnes i kommunen. Det er samfunnene selv som vet hva som fungerer, er utfordrende og som kan bli bedre. Kifo og STL samarbeidet i fjor høst om å få oversikt over hvilke tros- og livssynssamfunn som finnes i Oslo. Resultatet ble en liste med nesten 200 ulike menigheter og forsamlinger. Disse har svart på en undersøkelse som Kifo nå er i gang med å analysere.

KIFO har nå mottatt midler til å analysere dataene fra undersøkelsen. Sammen med høringene, vil det danne grunnlaget utvalget baserer sin evaluering og anbefalinger på.

Les også: Nytt utvalg skal bidra til at Oslo får en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Foto: Senaid Kobilica.

Flere i denne kategorien