+47 405 20 344 [email protected]
English

STLs styre studerer dialogen i Sverige

15. oktober 2023

Nyheter

STLs styre studerer dialogen i Sverige

Den 11.-13. oktober var styret i STL i Sverige for å møte dialoggrupper og trossamfunn i vårt naboland. Turen var en del av STLs strategi «Et større oppdrag», hvor man ønsker å se mer på dialogen internasjonalt. Hele styret deltok på turen.

Første møte var med imam Sallahuddin Barakat, som møtte generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og noen av styremedlemmene. Barakat er én av grunnleggerene, og leder av dialogorganisasjonen Amanah.

Turen videre gikk til moskéen Islamic Center i Malmø for å høre om prosjektet Abrahams telt, med prosjektleder Jonida og imam Roland Vishkurti. Abrahams telt er et skoleprosjekt hvor elever får besøkt gudshusene til de tre abrahamittiske religionene.

Tilslutt gikk besøket til Tro och Tolerans, et dialognettverk som har holdt en åpen dialog mellom trossamfunn siden 1993. Per Kristiansson fra Svenska kyrkan organiserte programmet for turen.

Det ble også avholdt styremøte i Sverige, med fokus på trossamfunnsloven og Mangfoldsfest. Styret er motivert for å videreføre prosjektet Mangfoldsfest i 2024, denne gangen etter planen i Oslo.

Flere i denne kategorien