+47 405 20 344 [email protected]
English

#tadetsistestikk – med tro på vaksine

7. november 2022

Nyheter

#tadetsistestikk – med tro på vaksine

Siden korona-pandemien brøt ut i Norge tidlig i 2020 har Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) samarbeidet med myndighetene for å raskt få ut smittevern- og vaksineinformasjon til tros- og livssynssamfunnene. Dette arbeidet har fortsatt også i 2022. i 2020 lagde STL videoer om smittevern og vaksineoppfordring med religiøse begrunnelser. Disse kan sees i spillelisten ved å trykke på bildet.

 

 

I 2022 har vi fortsatt dette arbeidet. Det er fortsatt omtrent én million norske innbyggere som ikke har tatt første vaksinedose, og omtrent to millioner som ikke har tatt andre dose og enda flere som ikke har tatt tredje stikk (Tall fra FHI per. 07.11.2022).

 

Derfor har STL i 2022 i samarbeid med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) laget videoer med religiøse leder med vaksineoppfordringer på forskjellige språk i prosjektet «Med tro på vaksine». I videoene oppfordrer representanter fra STLs medlemssamfunn om å #tadetsistestikket. Videoene kan sees i spillelisten under. Videoen finner på bosnisk, somalisk, amharisk, hindi, panjabi, urdu, tegnspråk, russisk, ukrainsk, hebraisk og selvfølgelig norsk.

 

Ifølge FHI går man en usikker vinter i møte med tanke på smittesituasjonen i Europa, og det er trolig at smitten vil spre seg også i Norge utover vinteren, selv om det er uvisst hvor stor denne bølgen blir (informasjon fra FHIs ukesrapport for uke 41 og 42). Derfor er det fortsatt viktig å vaksinen eller oppfordre de som kan til å ta den.

Flere i denne kategorien