+47 405 20 344 [email protected]
English

Uttalelse fra Religions- og livssynslederforumet i STL

Uttalelse fra Religions- og livssynslederforumet i STL

View english translation here

Lederforumet i STL består av de fremste lederne i tros- og livssynssamfunn i Norge. For to uker siden fordømte vi Hamas´ angrep på israelske sivile. Samtidig ytret vi bekymring over tapet av palestinske liv som trolig ville følge. Siden er tusenvis av liv gått tapt, de fleste sivile. Vi fordømmer drap av sivile og viser dyp bekymring for situasjonen på Gaza, Vestbredden og i Israel.

Lederforumet uttrykker vår dype medfølelse med alle som lider i denne krigen. Vi vil appellere til medmenneskelighet i møte med denne menneskeskapte katastrofen. Vi ber om at alt som kan gjøres, gjøres, for å forhindre flere tap av sivile liv.

Krigen påvirker oss også i Norge. Den vekker sterke følelser og polariserer samfunnet vårt. Vi er bekymret for at dette vil føre til mer jødehat og mer muslimhat, noe vi ser tegn til allerede.

Våre religioner er representert på begge sider i krigen. Det påvirker oss sterkt, men det ødelegger ikke det gode samarbeidet mellom tros- og livssynssamfunn i Norge. På samme måte bør heller ikke krigen ødelegge relasjoner mellom andre mennesker og virksomheter i Norge.

Vi har alle et ansvar for å reagere når noen sprer desinformasjon eller hatefulle ytringer. Sterke følelser kan føre til at ellers sindige mennesker ytrer seg på en måte de ellers aldri ville gjort, og på en måte som kan volde skade. Vi som religions- og livssynsledere har et særlig ansvar for å gå dette i møte i våre egne flokker.

I tiden fremover vil vi markere vår solidaritet med krigens ofre og ønske om fred i våre ulike tros- og livssynssamfunn.

Vi vil gjøre det på ulike måter, noen gjennom bønn, andre gjennom faste, men vi ønsker alle det samme. Vi ønsker en slutt på drapene. Vi ønsker fred.

Preses Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet i Den norske kirke, Bernt Eidsvig, biskop i Oslo Katolske Bispedømme/ katolsk.no, Senaid Kobilica, sjefsimam og styreleder i Muslimsk Dialognettverk, Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund, Lama Changchub Tsering, munk fra Buddhistforbundet, Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, Per Anders Sandgren, prest i Svenska kyrkan i Oslo og styreleder i Norges Kristne Råd, Keyhan Ighanian, Bahá’í-samfunnet i Norge, Zahoor Ahmad Ch, leder i Ahmadiyya muslimsk trossamfunn, Gurmail Singh Bains fra Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, Bente Kvilhaugsvik, styreleder i Holistisk Forbund, Kristine Høiland, prest i Mikaelkirken/Kristensamfunnet, Ashok Kumar Sangar, forstander i Sanatan Mandir Sabha, Eric Johnson, stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

 

Flere i denne kategorien