+47 405 20 344 [email protected]
English

Feil om STL

Feil om STL

Rania Al-Nahi bruker I god tro-spalten til å argumentere for regjeringspartienes varslede krav om 40 prosent representasjon av begge kjønn i styrene i tros- og livssynsamfunn. Hun knytter det opp mot sine egne erfaringer med å ikke bli lyttet til i det religiøse miljøet hun tilhørte, og hevder at det må ytre press til å for å bedre likestillingen i trossamfunnene.

Det er verdifullt med stemmer som Al-Nahi, som skildrer individuelle erfaringer fra Tros- og livssyns-Norge. STLs rolle blir nødvendigvis en ganske annen. STLs femten medlemssamfunn, som har 80 prosent av den norske befolkningen som medlemmer, er særdeles varierte. Ikke bare inkluderer de et stort spenn av ulike tradisjoner, med alt fra livssynshumanister til pinsevenner, liberale og konservative miljøer, men de er også svært ulike med hensyn til størrelse, ressurser, organisasjonsstruktur med mer. Det tilfaller oss å informere våre folkevalgte om utfordringer ulike lovforslag vil by på i møte med dette mangfoldet, slik vi gjorde i intervjuartikkelen Al-Nahi refererer til.

Vi går ikke hardt ut mot regjeringens forslag, slik Al-Nahi skriver. Vi er enig med regjeringens intensjon, men peker på at noen trossamfunn har en svært skjev kjønnssammensetning og at mange av dem har mer til felles med skolekorps og idrettsklubber, som ikke kan lønne styrearbeid, enn med aksjeselskap og stiftelser.

Vi er altså ikke motstandere av likestilling. Tvert om er det bred enighet blant våre medlemssamfunn om å arbeide for en mer balansert kjønnsrepresentasjon i styrende organer. Det har gitt resultater, noe blant annet rapporten «Endring i det stille» vitner om.

STL er heller ikke, slik Al-Nahi skriver, å regne som en slags «arbeidsgiverorganisasjon» for trossamfunnene. Beskrivelsen vekker assosiasjoner til en konfliktmodell i tros- og livssynssektoren, tilsvarende interessekonfliktene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Skal man først sammenligne STL med andre typer interesseorganisasjoner, minner STL mer om Frivillighet Norge enn NHO. I likhet med oss har Frivillighet Norge organisasjoner som medlemmer, men de arbeider på et overordnet plan for å bedre frivillighetens kår, slik vi arbeider for likebehandling og for å realisere det livssynsåpne samfunnet.

STL er noe mer enn en interesseorganisasjon. Det er ingen selvfølge at bredden av norske tros- og livssynssamfunn samarbeider så godt. Det er ganske unikt i verdenssammenheng, men det har sin forklaring i at STL også er en dialogorganisasjon. STLs største bedrift er at tros- og livssynssamfunnene har møtt hverandre jevnlig i 27 år, snakker sammen og løser uoverensstemmelser på en god måte. Alt annet STL driver med springer ut av denne religions- og livssynsdialogen. Vi har stor takhøyde for uenighet i STL, og ønsker stemmer som Al-Nahi velkommen. Vi har sikkert mye til felles, inkludert et ønske om å bli fremstilt i offentligheten på en måte vi selv kan kjenne oss igjen i.

Forsidebilde av Hanne Marie Solbø

Flere i denne kategorien