+47 405 20 344 [email protected]
English

Vellykket åpent møte med temaet «Er tro og livssyn en kilde til konflikt eller fred?»

24. april 2024

Lokale Nyheter

Vellykket åpent møte med temaet «Er tro og livssyn en kilde til konflikt eller fred?»

Tirsdag 23.april var biblioteket i Sandefjord arena for STL Vestfolds åpne møte med tema: «Er tro og livssyn en kilde til konflikt eller fred?»

Prest i metodistkirken, Zvonimir Vojtulek innledet møtet. Han har arbeidet med religionsdialog og hjelpeprosjekter i Bosnia etter krigen der.

8 forskjellige tros- og livssynssamfunn deltok i panelet – Ahmadiyya muslimsk trossamfunn, Bahai-samfunnet, Den katolske kirke, Den norske kirke, Human-Etisk forbund, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, Metodistkirken og Sjamanistisk forbund.

Etter en kort pause midtveis, ble det tid til utveksling av spørsmål, svar og kommentarer mellom publikum og representantene i panelet.

30 personer, inkludert panelet, fant veien til Sandefjord bibliotek denne kvelden. STL Vestfold takker for samarbeidet 🙂

Flere i denne kategorien