+47 405 20 344 [email protected]
English

Ayyám-i-Há

26. februar 2019

Nyheter

Ayyám-i-Há

26. februar-1. mars feirer bahaier høytiden Ayyám-i-Há, de innskutte dager.

Høytiden er viet til forberedelse til fasten som starter 2. mars og er en tid for gjestfrihet, nestekjærlighet, gavmildhet og glede. Bahá’í-kalenderen er en solkalender og består av 19 måneder med 19 dager i hver.

Fasten starter første dag i den siste måneden, varer i ca. 19 dager og avsluttes med nyttårsfeiring. Mellom den nestsiste og siste måneden er det fire innskutte dager, fem når det er skuddår. Disse dagene feires Ayyám-i-Há.

For de som ønsker det er det en god anledning til å gi hverandre gaver før fasten og feiringen av et nytt år.

Kilder: Bahai.no

Foto: Erlend Sæverud.

Flere i denne kategorien