+47 405 20 344 [email protected]
English

Bekymret for økt muslimfiendtlighet

5. april 2019

Nyheter

Bekymret for økt muslimfiendtlighet

Norges institusjon for menneskerettigheter leverte i dag sin årlige rapport til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

På lanseringsseminaret ble det også avholdt en paneldebatt med tittelen: «Hvor trykker egentlig menneskerettighetsskoen?» I panelet satt likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm, barneombud Inga Bejer Eng, advokat hos Regjeringsadvokaten Marius Emberland og Jon Peder Egenæs, som er generalsekretær i Amnesty International Norge.

Hanne Inger Bjurstrøm gav uttrykk for bekymring for voksende muslim- og jødehets i Norge. Den norske muslimfiendtligheten er ikke noe isolert fenomen her til lands, ifølge likestillings- og diskrimineringsombudet, men er knyttet opp mot bredere strømninger ute i Europa.

Det må vi ta må alvor, mente Bjurstrøm, og gitt at vi kan se hvorhen det bærer bør vi forsøke å være i forkant av denne utviklingen. Bjurstrøm mente muslimfiendlighet burde inn i den nye handlingsplanen mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering.

STL tar utviklingen på alvor

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys mener STL må ta denne utfordringen på alvor. En nylig undersøkelse fra HL-senteret dokumenterer at det finnes muslimfiendtlige holdninger.

I STL er vi oppmerksom på denne utviklingen, og vi kommer til å arbeide med dette spørsmålet i tiden fremover.

Ingrid Rosendorf Joys forteller at hun er glad for at likestillings- og diskrimineringsombudet tok opp temaet på lanseringsseminaret.

Det var nettopp bekymringen for et økende press mot den muslimske minoriteten som var bakgrunnen for #tryggibønn-aksjonen hvor religions- og livssynsledere fra alle STLs medlemsorganisasjoner stilte opp i solidaritet med norske muslimer etter terrorangrepene på New Zealand.

Flere i denne kategorien