+47 405 20 344 [email protected]
English

Dialogarbeid er viktig for å bekjempe antisemittisme

16. august 2021

Nyheter

Dialogarbeid er viktig for å bekjempe antisemittisme

Av Ingrid Rosendorf Joys

Ord dreper ikke. I hvert fall ikke direkte. Ord kan imidlertid inspirere til ekstreme handlinger. Ikke minst når de blir ytret av noen med en særlig autoritet i sitt miljø, eksempelvis en religiøs leder.

Av den grunn er det farlig når en imam uttrykker jødehat på sosiale medier. Ahmad Noor var engasjert i dialogarbeid i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL). Likevel kunne han uttale seg på en så forkastelig og uakseptabel måte. Betyr det at dialogarbeid ikke fungerer som en motgift mot ekstreme holdninger?

Nå vet vi hvordan tros- og livssyns-Norge har reagert på hendelsen. Budskapet innad har vært at fordømmelsene skal være klokkeklare og uten forbehold, og det ble raskt tatt til følge, selv om noen har ment at det burde gått enda raskere. Styreleder i Muslimsk Dialognettverk (MDN), Senaid Kobilica, var på utenlandsferie da hendelsen ble kjent, men reagerte med en kraftfull fordømmelse og etterlyste kursing av religiøse ledere i holocaust og folkemord.

Imamen er nå blitt suspendert, og moskeen har fordømt uttalelsene og beklaget ovenfor det jødiske miljøet i Norge.

Den aktuelle moskeen er ikke medlem av MDN, og følgelig heller ikke av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), men jødehat angår alle og kan dukke opp i mange miljøer. STL tar derfor initiativ til kompetanseheving om antisemittisme for religiøse ledere, og ønsker å samarbeide med blant annet Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter og Universitetet i Oslo om dette.

Det betyr ikke at det underliggende problemet er løst, men takket være den tilliten som er bygget opp mellom norske tros- og livssynssamfunn gjennom et kvart århundre med dialogarbeid, er vi trygge på at akkurat denne situasjonen ikke vil eskalere til en langvarig og vond konflikt. Norske jøders vel er alle norske tros- og livssynssamfunns ansvar. Problemstillingen som denne saken er et eksempel på er ikke ny, den har vært en del av dialogen lenge, og vil fortsette å være det.

Det er nemlig ikke slik at man kan ta et endelig oppgjør med farlige tanker og ytringer, selv om man svært gjerne skulle sett at det var slik. Arbeidet med å håndtere den slags er pågående og uten noen synlig ende. Det er derfor vi driver med dialogarbeid. Vi vet at det nytter, og vi vet at Norge håndterer slike hendelser bedre som følge av dette arbeidet enn vi ellers ville gjort.

Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 

Flere i denne kategorien