+47 405 20 344 [email protected]
English

Dialog om hjemlige konsekvenser av krigen i Israel og Palestina

1. desember 2023

Nyheter

Dialog om hjemlige konsekvenser av krigen i Israel og Palestina

Jødiske, kristne og muslimske ledere, inkludert unge voksne, i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har vært sammen i halvannet døgn for å snakke om hvordan krigen i Israel og Palestina påvirker oss her i Norge.

Det har vært krevende, men godt å møtes. Dialogen har vært ærlig og nyttig.

Deltakende var representanter fra Den norske kirke, Det Mosaiske Trossamfund, Oslo katolske bispedømme, Muslimsk Dialognettverk.

Flere i denne kategorien