+47 405 20 344 [email protected]
English

Dialogprisen 2020 tildeles Dialogpilotene

16. desember 2020

Nyheter

Dialogprisen 2020 tildeles Dialogpilotene

STLs dialogpris 2020

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) deler annen hvert år ut en pris til en person eller organisasjon/institusjon som over tid har utmerket seg ved å arbeide for økt forståelse og respekt mellom ulike tro- og livssynssamfunn i Norge, og som gjennom dette arbeid har bidratt til å bryte ned fordommer og øke dialog, kontakt og samhandling mellom disse.

Årets vinner er Dialogpilotene.

Begrunnelse

Prisvinneren i 2020 har på fem korte år greid å etablere et åpent dialogstudium på Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Unge voksne mellom 19-30 år får gjennom teori og praksis utviklet ferdigheter til å jobbe i skole og ungdomsmiljøer med identitet, dialog og konflikt. Verktøy som kan forbygge og løse opp i misforståelser og fordommer, og utvikle en konstruktiv dialog i og mellom grupper som har stort kulturelt krysspress av identiteter og religion, er i fokus. ‘

Tiltaket har vokst ut av erfaringene som Kirkelig Dialogsenter har gjennom sitt eget arbeid med å fremme interreligiøs dialog i kristne menigheter. Behovet for en felles dialogutdanning med deltakere fra ulike ståsteder var utgangspunktet for Dialogpilotene.

Samarbeidet mellom eierne av Dialogpilotene – Islamic Cultural Center, Human-Etisk Forbund, Tauheed Islamic Centre, Minhaj-ul-Quran International Norway og Kirkelig Dialogsenter – er i seg selv et dialogprosjekt. Det er en plattform STL kjenner seg igjen i.

Dialogpilotenes arbeid inn i skoler er et viktig bidrag for økt forståelse og kunnskap om religion, livssyn og identitet.

STLs begrunnelse ligger først og fremst i det at Dialogpilotene fremmer forståelsen for både faget dialog og verktøyet som allment nyttig.

Digital prisutdeling

Dialogprisen blir normalt delt ut på STLs årskonferanse. I år var det av naturlige grunner ikke mulig. Prisen ble derfor delt ut på videomøtetjenesten Zoom. Prisutdelingen kan du se i videoen nedenfor.

Lenker:

Flere i denne kategorien