+47 405 20 344 [email protected]
English

Forslaget til statsbudsjett 2019

9. oktober 2018

Nyheter

Forslaget til statsbudsjett 2019

Forslaget til statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8. oktober, og STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, er svært glad for økningen på 2 mill. kroner som er øremerket mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom.

 

«For STL betyr dette forslaget en økning på 1 mill. kroner i neste års budsjett og gode muligheter til å få gjennomført viktig arbeid. STL som rommer både majoritet og minoritet på tros- og livssynsfeltet har i mange år arbeidet på disse områdene og slutter opp om regjeringens integrasjonsdugnad. At vi nå får en økning som gjør at vi kan styrke arbeidet ytterligere, er svært oppmuntrende», sier generalsekretæren.

 

Regjeringen har også foreslått å øremerke 5 mill. kroner til utlysing av midler til dialogtiltak med mer.

 

www.regjeringen.no/no/aktuelt/mangfald-og-integrering/id2612929/

 

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix, anledning STL på Gjestebud på Slottet, 2015

Flere i denne kategorien