+47 405 20 344 [email protected]
English

Gradvis gjenåpning av tros- og livssyns-Norge

19. mai 2020

Nyheter

Gradvis gjenåpning av tros- og livssyns-Norge

Gjenåpningen av tros- og livssynssektoren er nå i gang. Den syvende mai ble det tillatt med forsamlinger på opp til 50 personer, gitt at man overholder reglene om minst en meter avstand mellom hver familie.

Gjenopptagelsen av tros- og livssynssamfunnenes forsamlingsvirksomhet var ett av hovedtemaene på møtet mellom statsråd Kjell Ingolf Ropstad og lederne i STLs medlemssamfunn som fant sted 5. mai.

Flere av tros- og livssynsrepresentantene uttrykte glede over at det nå åpnes opp, men også bekymring for at det kunne gå for fort. Senaid Kobilica fortalte at Muslimsk dialognettverk Norge har valgt en varsom tilnærming:

– Selv om vi forventer større utfordringer rundt id, er vi innstilt på at hensynet til smittevern veier tyngst. Vi må bare finne andre måter å feire på enn de tradisjonelle.

Også Joav Melchior fra Det mosaiske trossamfunn etterlyste en klargjøring fra statsråden om hvorvidt man nå ønsket at trossamfunnene skulle åpne opp for fullt, innenfor rammene gitt, eller om det hadde seg slik at man han helst så at de samfunnene som hadde anledning til det fremdeles holdt stengt?

– Dere sitter med ansvaret for at dere følger rådene, svarte Ropstad. – Men jeg som statsråd har jo et ønske om at trossamfunnene skal åpne opp fordi dere er så viktige for samfunnet.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, er imponert over ansvarligheten tros- og livssynssamfunnene har utvist og fortsetter å demonstrere:

– Alle tros- og livssynssamfunnene er selvsagt glad for å kunne åpne igjen. Samtidig er de klar over risikoen og ansvaret som medfølger. Det har vært lagt ned mye arbeid med smittevern og en trygg åpning av gudshus og forsamlingslokaler. Det er gode påmeldingsrutiner på plass Alle vi som ivrer etter å oppsøke vårt gudshus for gudstjeneste eller lignende må utvise tålmodighet – alle kan ikke slippe til med en gang. Antallsbegrensningen på 50 gjelder fram til 15.juni.

Smittevernveilederen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har vært engasjert i utarbeidelsen av en bransjestandard for åpning av tros- og livssynssamfunn. Det har resultert i en smittevernveileder som er å finne her.

På våre koronasider finner du også mange andre lenker og nyttig informasjon tros- og livssynssamfunn kan ha nytte av under pandemiutbruddet.

Flere i denne kategorien