+47 405 20 344 [email protected]
English

Halvårlignyhetsbrev vår 2017

Halvårlignyhetsbrev vår 2017

STL har hatt et spennende halvår. Vi har fått ny styreleder, gitt ut flere nye publikasjoner og er godt i gang med våre arrangementer.

STL er også i år tilstede under Arendalsuka, denne gangen med arrangementet Gud bedre, for en lov§ den 15. august. Norges nye tros- og livssynslov skal på høring. En 500-år lang tradisjon er brutt, det berører oss alle. Hvilken rammer legges for framtidige generasjoner? Sett av datoen og bli med oss under Arendalsuka.

I 2017 blir vårt årlige Gjestebud arrangert 9. oktober. Verdens fremste forskere på forholdet stat og religion, professor Jonathan Fox kommer. Sett av datoen og les mer om Gjestebudet her.

 

Ny rådsleder

Britt Strandlie Thoresen ble valgt som styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) for perioden 2017-2019, på ekstraordinært årsmøte 18. april. Thoresen er fra Bahá’í-samfunnet i Norge og har vært en ildsjel i STL siden rådets etableringen for 20 år siden. Ingrid Rosendorf Joys, som har vært arbeidende styreleder i jubileumsåret har overtatt Anne Senders stilling som sekretariatsleder, mens Sender har fått fast ansettelse som spesialrådgiver.

Årlige møte med Kulturministeren

STLs årlige møte med Kulturministeren ble avhold 29. mai 2017. Kulturdepartementet arbeider med utviklingen av en helhetlig politikk på tros- og livssynfeltet. Finansiering av tros- og livssynssamfunn vil være et hovedtema i den nye lovgivingen. Departementet oppfordret tros- og livssynsamfunnene til å komme med innspill på loven når den kommer på høring. Høringssvarene fra de enkelte samfunnene og STL vil være svært viktige og velkomne. Les mer om møtet her.

 

STLs publikasjoner

Å leve med tro og livssyn i Norge

5. april 2017 lanserte STL rapporten: «Å leve med tro og livssyn i Norge – En guide for mennesker som arbeidet med flyktninger og asylsøkere» på Kompetanse Norge sin temakonferanse i samfunnskunnskap. Kurset var for tospråklige lærere som vil undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier». Rapporten kan brukes av tros- og livssynssamfunn, institusjoner og lokale dialogtiltak. Kontakt oss hvis du vil bruke rapporten. Les mer og last ned rapporten her: www.trooglivssyn.no/flyktningguide

 

Å insistere på likebehandling

Rapporten «Å insistere på likebehandling – STL som politisk aktør gjennom 20 år (1996-2016)» er skrevet av Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), i anledning Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL) 20års-jubileum. «De spor STL har satt, er overordnet sett en form for insistering på at vi ikke bare er et samfunn bestående av mangfold, men at politikken på bestemte områder må ta vare på mangfoldet i form av likebehandling. (…) STL har bidratt til at likebehandling har blitt et tungtveiende politisk prinsipp.». Last ned rapporten her: www.trooglivssyn.no/stl20aar

 

Flerreligiøs høytidskalender 2017

STL har på nytt laget en flerreligiøs høytidskalender. Kalenderen for 2017 viser noen av de viktigste høytidsdagene for 10 trossamfunn i Norge. Å markere høytidsdager er en viktig del av å følge en religion. For at arbeidsgivere og institusjoner best mulig kan ta hensyn til ulike personer, har STL utarbeidet en høytidskalender for det flerreligiøse Norge. Last ned høytidskalenderen her: www.trooglivssyn.no/kalender

 

«Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge»

«Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge» er et notat fra Chaplaincy-konferansen arrangert i 2016 med tema religions- og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, Forsvaret og helse- og omsorgssektoren. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Det teologiske fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Les mer og last ned notatet her: www.trooglivssyn.no/chaplaincynotat

 

Årsrapport 2016

Året 2016 ble et særdeles aktivt år for STL. Vi fylte 20 år i 2016, og planla et omfattende program for jubileet. STL har arrangert gode aktiviteter gjennom hele året, og har satt fokus på viktige tros- og livssynstema. Vi har fått profilert oss på en positiv måte både i media og i samarbeid med offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere. Last ned årsrapporten her: STL årsrapport 2016

 

Arrangement under UiO-festivalen

Den 13. mai arrangerte STL seminaret «Konspirasjoner med guds hjelp?» under UiO-festivalen 2017. Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen åpnet arrangementet. STLs sekretariatsleder Ingrid Rosendorf Joys sa: «Nei, det er ikke slik at vi tar opp disse temaene fordi det i våre tros- og livssynssammenhenger er så proppfullt av konspirasjonsteorier om dette og hint. (…) Det er rett å slett fordi vi innser at vi ikke er beskyttet mot konspirasjonsteorier, som andre sektorer heller ikke er.» Les innlegget og mer om innlederne og panelet med representanter fra tros- og livssynssamfunn her.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har deltatt med arrangement under UiO-festivalen i 2017.

Flere i denne kategorien