+47 405 20 344 [email protected]
English

Handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger

Handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger

Minotenk har tatt initiativ til en handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger. De har nedsatt et utvalg bestående av forskere, eksperter på diskriminering og rasisme, representanter for muslimske organisasjoner og andre kvalifiserte personer. STL ved Anne Sender deltar i utvalget. Utvalgets arbeid vil være ferdig i løpet av høsten 2018.

 

Utvalget består av: Shoaib Sultan, Kari Vogt, Amina Selimovic, Anne Sender, Basim Ghozlan, Mohamed Abdi, Lars Gule, Torkel Brekke, Sindre Bangstad, Sharam Shaygani, Faruk Terzic, Ali Chishti, Arslan Mohammed, Fatima Almanea, Cora Alexa Døving, Chro Borhan, Muniba Ahmad, Bushra Ishaq, Ingvild Endestad, Knut Vikør, Umar Ashraf, Are Saastad, Sven Tore Kloster, Sofia Rana, Usman Rana, Susanne Demou Øvergård, og Jon Horgen Friberg.

 

Mange har etterlyst en slik handlingsplan. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) lanserte i desember 2017 en rapport om det norske samfunnets holdninger til jøder og muslimer i Norge. Utvalget vil ta tak i utbredte sterke negative stereotyper om muslimer. Utvalget vil også ta opp hvordan å arbeide mot antisemittiske holdninger i muslimske miljøer, samt tiltak som kan forebygge polarisering og økende avstand mellom ulike grupper i samfunnet.

 

Les mer på Minotenks facebookside her.

 

Flere i denne kategorien