+47 405 20 344 [email protected]
English

Het debatt om helligdagspott

13. juni 2022

Nyheter

Het debatt om helligdagspott

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, skrev en facebookkommentar som reaksjon på et utspill fra Unge Venstre-leder, Ane Breivik. Det resulterte i en rekke medieoppslag.

Ane Breivik gikk den 26. mai ut med et forslag om å fjerne alle de kristne helligdagene fra kalenderen og gjøre dem om til fridager som folk kunne ta ut når de selv ønsker.

STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, mente det var å gå for langt, men pekte i en facebookkommentar på at religions- og livssynsminoriteter kunne ha glede av et antall disponible fridager å bruke på å feire sine egne høytider. De sentrale kristne høytidene burde forbli felles fridager, mente Joys, men de såkalte andredagene kunne inngå i en helligdagspott.

Denne ene kommentaren, skrevet på generalsekretærens private facebookvegg resulterte en rekke mediesaker. Først en intervjuartikkel i Vårt Land. Deretter ble spørsmålet omtalt på lederplass i samme avis, deretter av kommentator i Stavanger Aftenblad, Hilde Øvrebø, så i Agderposten og til sist på lederplass i Dagen.

I tre av disse kommentarene ble det fremmet påstander og synspunkter Joys så seg nødt til å svare på. Medregnet disse tre innleggene ble det til sammen, frem til nå, hele åtte avissaker som bygget på den korte facebookkommentaren.

Flere i denne kategorien