+47 405 20 344 [email protected]
English

Hva mener tros- og livssynssamfunn i STL er en optimal fordeling av goder og plikter?

21. august 2019

Nyheter

Hva mener tros- og livssynssamfunn i STL er en optimal fordeling av goder og plikter?

Politikk handler i vesentlig grad om fordeling. Nå nærmer kommunevalget 2019 seg og mange velgere er på jakt etter informasjon om hva de ulike politiske partiene mener om fordeling av goder og byrder, rettigheter og plikter.

Slik informasjon finner man lite av på Trooglivssyn.no. Her kan du imidlertid høre representanter fra 11 av tros- og livssynssamfunnene som er medlem av STL fortelle om sitt syn på fordeling. Spørsmålet om hva som er en optimal fordeling er riktignok bortimot umulig å svare på, særlig i korte videoer, men representantenes besvarelser gir likevel en idé om hvordan de ulike samfunnene tenker rundt denne problemstillingen.

Denne samlingen videoer er hentet fra Uenighetens fellesskap-prosjektet som ble lansert 20. november 2018. Videoene ble produsert av Religioner.no i samarbeid med STL. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn planlegger nå en utvidelse av dette prosjektet som vil fordoble UF-arkivet. Denne gangen er det STL som vil stå for produksjonen av videoene i samarbeid med Religioner.no.

Flere i denne kategorien