+47 405 20 344 [email protected]
English

Kravet om fastmonterte seter erstattes av krav om tilviste plasser

22. februar 2021

Nyheter

Kravet om fastmonterte seter erstattes av krav om tilviste plasser

I morgen (23.2.2021) vil mange tros- og livssynssamfunn i Norge kunne ta imot flere deltakere. I Oslo opprettholdes foreløpig forbudet mot gudstjenester og tilsvarende arrangementer.

Tros- og livssyns-Norge har lenge vært underlagt strenge smittevernregler. Strengere enn andre kulturinstitusjoner. Nå mykes det noe opp.
 
Kravet om fastmonterte seter blir erstattet med et krav om faste tilviste plasser. Dette har arbeidsgruppen bestående av representanter fra STL, Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Muslimsks Dialognettverk arbeidet for siden november, i tett dialog med Barne- og familiedepartementet og helsemyndighetene. 

Når de nye reglene trer i kraft, natt til tirsdag 23. februar, vil opp til 100 deltakere kunne delta i gudstjenester og tilsvarende samlinger i guds- og forsamlingshus.

Forutsetningen er at tros- og livssynssamfunnet kan sørge for at smittevernreglene blir overholdt. Det gjelder ikke minst 1-metersregelen og kravet om tilviste plasser på gulv eller seter. Det er arrangøren som har ansvaret for at smittevernreglene overholdes. 

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, er lettet over oppmykningen:

– Dette er svært gledelig, og noe vi har arbeidet lenge for i samarbeid med flere andre tros- og livssynsorganisasjoner. Nå ser vi frem til dagen hvor det blir mulig å feire gudstjenester i hele landet!

Rosendorf Joys legger til: 

– Vi har lenge arbeidet for å få endret kravet om fastmonterte seter. Nå som vi har lykkes er det viktig at vi i tros- og livssynssektoren viser oss tilliten verdig og gjør vårt ytterste for å hindre smitteutbrudd i våre guds- og forsamlingshus. 

Les mer om dette i Vårt Land. 

Kommunale unntak
I noen kommuner er smittetrykket høyt, og her gjelder andre regler. Noen kommuner kan også ha innført egne regler. Dersom det er forskjell på nasjonale og lokale smitteverntiltak, skal tros- og livssynssamfunnene følge de strengeste reglene.
 
Det gjelder for tiden i Oslo, som i hvert fall de nærmeste to ukene vil opprettholde forbudet mot arrangement i tros- og livssynslokaler. Gudshusene kan for øvrig være åpne for besøk utenom gudstjenester.
 
STLs smittevernveileder
STL utarbeidet sin bransjestandard for smittevern i forbindelse med åpning for aktivitet i tros- og livssynslokaler i mai 2020, basert på arbeidet gjort av Den norske kirke. En oppdatert versjon av smittevernveilederen er å finne på våre nettsider

Flere i denne kategorien