+47 405 20 344 [email protected]
English

covid 19

22. februar 2021

Ta et stikk for fellesskapet

Norske tros- og livssynssamfunn har bidratt med mye gjennom pandemien så langt. Blant mye annet […]

21. januar 2021

Samarbeid om tiltak på tros- og livssynsfeltet

STL har påtatt seg å lede en hurtigarbeidende gruppe som skal gi konkrete innspill til departement og helsemyndigheter om hvordan tros- og livssynssamfunnene kan tilpasse sin virksomhet for å kunne begynne en forsiktig åpning.