+47 405 20 344 [email protected]
English

Les STLs takketale ved utdelingen av Blanche Majors forsoningspris

29. januar 2020

Nyheter

Les STLs takketale ved utdelingen av Blanche Majors forsoningspris

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Al-Noor Islamic Centre ble tildelt Blanche Majors forsoningspris 2019. Her kan du lese takketalen STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, holdt ved prisutdelingen på HL-Senteret, lørdag 25. januar 2020:

Kjære alle sammen,

La meg begynne med å takke hjerteligst for at STL mottar Blance Majors forsoningspris 2019. Det er en stor ære!

Vi har lyst til å gi en anerkjennelse tilbake til aktive fredsreisers fokus og etter hvert priser. Dere har gjennom deres virke satt lys på mennesker som har brukt år av sitt liv og moralske engasjement for å fortelle historier fra hverdagserfaringer om flukt, redning, eller illojalitet og svik midt i det norske samfunn, før, under og etter andre verdenskrig. Gjennom bøker, filmer og lokale historielag har dere samlet og dokumentert nyanser i disse skjebneårene. Dere har utviklet og utvidet det praktiske innholdet i begrepene dannelse og dialog som også vi som Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kan kjenne oss igjen i. Tusen takk for det.

Å motta Blanche Majors forsoningspris er en stor ære. STL – som samler bredden av tros- og livssynssamfunn – jobber for at alle borgere skal kunne leve ut sin tro eller sitt livssyn uten trusler og hindringer. Vi jobber for likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i et livssynsåpent samfunn. For å bygge dette samfunnet må alle kunne delta i sin forskjellighet med utgangspunktet i at vi alle er like mye verdt. Å motta prisen sammen med Al-Noor Islamic Centre gir særlig mening. I en tragisk situasjon, valgte de å se etter måter å øke samarbeid og åpenhet på.

Dialogen er betimelig. Norge er mangfoldig. På godt og vondt. Det krever dialog, raushet, frihet og toleranse – og tydelighet på hvor stoppmerket står. Vi er forskjellige, vi som lever i Norge – gode på likhet, ikke så gode på forskjellighet.

I videoen nedenfor kan du høre Ingrid Rosendorf Joys og Zulfiqar Ali, fra Al-Noor Islamic Centre, fortelle om hvordan det var å motta prisen. 

Flere i denne kategorien