+47 405 20 344 [email protected]
English

Med TID og BRO over land og strand

11. oktober 2022

Nyheter

Med TID og BRO over land og strand

STL har to større prosjekter i 2022, BRO og TID. BRO – Barnevern, Religion, og Oppvekst – fasiliteter møter mellom trossamfunn og barnevernet. Hensikten er å skape trygge rom å møtes for å diskutere hvordan man best kan samarbeide, samt rydde opp i myter og uklarheter som finnes om hverandre.

Prosjektet TID står for Tilhørighet, Innsyn og Dialog. Prosjektet retter seg mot lukkede religiøse miljøer og det offentlige hjelpeapparatet i to landsdeler. STLs medlemssamfunn er ikke en del av målgruppen, men religiøse miljøer som er skeptiske til, og har distansert seg fra storsamfunnet. TID har som hensikt å motvirke negativ sosial kontroll og styrke kontakten mellom lukkede religiøse miljøer og myndighetene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hjelpekilden, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

CAPTION

CAPTION

Barnevern, religion og oppvekst i Trondheim

Den 24. september reiste prosjektkoordinator Djamel Selhi og praktikanten Laiba Khan til Trondheim. Her arrangerte de BRO-workshop der ansatte fra barnevernet, sammen med foreldre og religiøse ledere fra Det Muslimske samfunnet i Trondheim deltok. Barnevernets arbeidsprosess ble presentert og foreldres bekymringer og spørsmål om barnevernet ble diskutert og besvart.

Deretter jobbet deltakerne med ulike case i grupper og diskuterte hvordan barnevernet kan løse en bekymringssak og skape tillitt mellom foreldre og barnevernet, også med tanke på kulturforskjeller. Deltakerne ga også innspill og refleksjoner for hvordan dette kan gjøres bedre.

– Møtet ga en følelse av mulig fremgang og tillitt. Det har åpnet en dør for dialog, som får oss til å vurdere møtet som en suksess, sier Selhi.

Krisesenteret i Sunnmøre

Fire dager etter reisen til Trondheim, holdt Djamel, Hilde Fra Hjelpekilden og Laiba workshop om TID i Ålesund, for krisesenteret for Sunnmøre. De ansatte i krisesenteret ble gjort kjent med STL, Hjelpekilden, og prosjektet TID.  I workshopen fikk de ansatte i krisesenteret diskutere deres erfaringer med, og tanker om religion.

Det var et kort, men effektivt møte hvor vi reflekterte med de ansatte rundt begrepsbruk, religion, sosial kontroll og dialog med ulike religiøse miljøer.

– Det har vært svært lærerikt å kunne bli med på workshop-rundtur sammen med Selhi fra STL.  Det har gitt meg bedre innblikk i dialog i praksis, samtidig som jeg har fått se mer av Norge! Særlig spennende har det vært å kunne være med å se prosjektene man har snakket om bli realisert, og ikke minst å se de positive reaksjonene til de som deltar, sier Khan

CAPTION

CAPTION

Første BRO-workshop i Oslo

Den 4. oktober holdt vi vår første BRO-workshop i Oslo. På dette møtet deltok Sagaene barneverntjeneste og ledere og aktive medlemmer fra Center Rahma moské. Her var det fokus på hvordan barnevernet jobber, saksgang i en barnevernssak og ikke minst diverse caser. Det ble også diskutert erfaringer og forestillinger om barnevernet. På slutten utbrøt en av deltakerne at barnevernet er usynlige helter for alt det gode de gjør men som ikke blitt snakket om.

CAPTION

CAPTION

Møte med regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Prosjektet TID også blitt presentert for flere av De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). I september ble STL invitert for å presentere prosjektet TID for RVTS Øst og RVTS Midt-Norge.

– Det har vært spennende og lærerikt å presentere prosjektet og vårt arbeid for de regionale ressurssentrene i Øst og Midt-Norge. De er meget dyktige aktører på sitt felt, og har vært en viktig døråpner for oss, sier Selhi.

Veien videre

I tillegg har STL hatt flere planleggingsmøter om nye workshops i begge prosjektene i september.  Prosjektet TID går i oktober videre til Tromsø kompetansenettverk. Neste stopp for BRO er nye workshops i Oslo. Har du spørsmål om prosjektene ta kontakt med Djamel Selhi ([email protected]) eller Niels Fredrik Skarre ([email protected]).

Flere i denne kategorien