+47 405 20 344 [email protected]
English

Ny kunnskap om norske muslimer

Ny kunnskap om norske muslimer

I mars ble det offentliggjort to viktige undersøkelser som gir ny kunnskap om muslimer i Norge, hvordan de praktiserer og gir uttrykk for, eller skjuler, sin muslimske identitet.

IMDi undersøker diskrimineringserfaringer i Norges

Den første av disse er en undersøkelse IMDi har bestilt om muslimers diskrimineringserfaringer i Norge. Den viste at 1/3 av deltakerne i undersøkelsen skjulte sin religiøse identitet i frykt for negative holdninger. 21 % har erfaring med diskriminering fra offentlige institusjoner på grunnlag av religiøs tilhørighet. Flere oppgir også vanskeligheter med å leie bolig, eller få jobb om de har muslimsk-lydende navn. Tallene samlet viser en økning av diskriminering mot muslimer. Rapporten er utarbeidet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og Likestillingssenteret (KUN),

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, og daglig leder i STL Oslo, Birgit Van der Lans skriver om undersøkelsen i Vårt Oslo. Du kan også lese mer om undersøkelsen i Utrop.no. I Utrop-teksten er STLs Djamels Selhi og Niels Fredrik Skarre intervjuet.

Bilde fra KIFOs konferanse, oppsummering av rapport.

Spørsmål om norske muslimer kartlagt for første gang

Den andre var ny forskning fra KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning som har undersøkt norske muslimers tro, samt holdninger til en rekke andre spørsmål knyttet til religion og livssyn. Den nye KIFO-undersøkelsen gir ny kunnskap på flere temaer som ikke har vært belyst i norsk sammenheng tidligere. Flere av funnene ble presentert på KIFOs konferanse den 23. mars, hvor statsråd Kjersti Toppe åpnet dagen. Det kan du lese mer om på KIFOs hjemmesider.

Svarene på undersøkelsene publiserers på Kifo.no utover våren 2023, men du kan lese mer om funnene i Vårt Land. Blant annet at Muslimar er meir religiøse enn kristne  og Ni av ti muslimar meiner det bør vera full likestilling i heimen.

 

 

Flere i denne kategorien