+47 405 20 344 [email protected]
English

Ny lokal dialoggruppe i Innlandet

Ny lokal dialoggruppe i Innlandet

Onsdag 9. mai ble STL Innlandet stiftet, som STLs 16. lokale dialoggruppe. Ordfører i Hamar, Einar Busterud hilste under stiftelsen og uttrykte hvor viktig det er å ha et felles møtepunkt på tvers av religion og livssyn.

Halvor Andresen fra Buddhistforbundet ble valgt til foreningen første leder. Han understreket betydningen av at gruppen har stor bredde – med medlemmer som representerer både kristendom, islam, buddhisme, humanetikken og åsatro.

Stiftelsen har kommet etter en prosess som har vart i ett år. Sentralt har vært regelmessige dialogkaféer som har bidratt til et godt møtepunkt og gjort at deltakerne har blitt kjent. Disse uformelle møteplassene vil fortsette også etter stiftelsen. I tillegg til de seks stiftende tro- og livssynssamfunnene, har flere andre vært i kontakt med gruppen det siste året. Disse og andre tros- og livsynssamfunn som er aktive på Innlandet er velkommen til å bli medlemmer i STL Innlandet.

Medlemmene i STL Innlandet er:

Flere i denne kategorien