+47 405 20 344 [email protected]
English

Praksisstudenter på plass hos STL

31. august 2022

Nyheter

Praksisstudenter på plass hos STL

For tredje år på rad er STL med på praksisordningen ved Det teologiske fakultet ved UiO og har gleden av å ta i mot Laiba Khan og Oliver Juul Sandvik.

I 2022 har STL tatt imot to praktikanter fra Universitetet i Oslo (UiO). Studentene skal være på plass på STLs kontorer to til tre ganger i uken frem til desember. Målet med praksisordningen er at studentene skal få et læringsutbytte og innblikk i tros- og livssynsdialog i Norge, samt at STL får hjelp med sitt arbeid. Både Laiba Khan og Oliver Juul Sandvik går på siste året av bachelorprogrammet Religion og samfunn.

Møt Laiba Khan og Oliver Juul Sandvik

Laiba Khan er 21 og jobber som vikar på en barneskole ved siden av studiene. Khan sier hun alltid har hatt en interesse for religiøse og samfunnsmessige problemstillinger. Khan har under studiene fokusert på sosiologiske emner som tar for seg sosiale grupper, ekstremisme, vold, migrasjon og klasse. Hun gleder seg til å ta fatt på arbeidet som praksisstudent i STL.

– Jeg er spent på å se hvordan det jeg studerer blir brukt i praksis. STL jobber for å fremme likebehandling for tros og livssynssamfunn, og det er noe jeg vil bidra til, sier Laiba Khan

Oliver er 22 år gammel og har vokst opp på Grünerløkka i Oslo. Han har alltid vært interessert i religion, og i studiene har Sandvik fokus på politikk og religion, og en særlig interesse for kriminologi. Arbeidet til STL innenfor politikk og likebehandling stemmer bra med Sandviks interesser og er årsaken til at han ønsket seg praksis plass nettopp hos STL. Sandvik sier han også syns det er spennende å følge den økende relevansen og viktigheten STL, siden Norge er et samfunn som i økende grad får religiøse problemstillinger som må tas stilling til.

–  Jeg håper og tror jeg vil få stort utbytte av månedene som følger. Det blir spennende å se hvordan STL får bruk for meg på kontoret, og at vi får en variert hverdag med mye nytt og læringsrikt som vi som studenter kan ta med oss videre i utdanning og arbeidsliv. Jeg gleder meg spesielt mye til Tros- og livssynsuken i Tønsberg, som virker som en veldig god læringsmulighet, sier Oliver Juul Sandvik

Instagram takeover og Tros- og livssynsuken i Tønsberg

Studentene ble allerede første dag satt i full sving med arbeidet. På sine første to dager hadde de Instagram «takeover» på STLs konto @Stl_gudogymistanna og ble i tillegg med på forberedelsene til Tros- og livssynsuken i Tønsberg 15.-19. september.

Dette er tredje året STL tar i mot praksisstudenter fra Det teologiske fakultetet ved UiO.

 

 

Flere i denne kategorien