+47 405 20 344 [email protected]
English

Pressemelding STL og IRN 11. oktober 2017

11. oktober 2017

Nyheter

Pressemelding STL og IRN 11. oktober 2017

Etter samtaler og behandling i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har Islamsk Råd Norge (IRN) besluttet at de tar pause fra STL-arbeidet i en periode på seks måneder fra dags dato. Samtidig er IRN tilgjengelig for samarbeidspartnerne i STL i hele perioden.

 

STL ønsker denne beslutningen velkommen og opplever at det er konstruktivt at IRN tar dette grepet. Rådet mener at dette er en klok avgjørelse. Det gir STL ro til å arbeide videre med viktige utfordringer som ligger innenfor tros- og livssynsfeltet i tiden framover, ikke minst loven som er på høring.

 

Oslo, 11.oktober 2017

Islamsk Råd Norge og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Flere i denne kategorien