+47 405 20 344 [email protected]
English

Religion og ekstremisme

Religion og ekstremisme

Religion og ekstremisme har stått på STLs dagsorden på Utøya og i Religions- og livssynslederforumet. 

Den 12. -13. mai arrangerte Utøya AS og STL et seminar «Ekstremisme og religion». Seminaret inngår i en samtaleserie som belyser erfaringer med arbeidet mot ekstremisme, samt hva som kan gjøres på ulike samfunnsarenaer for å forebygge ekstremisme.

Ekstremismeseminaret har vært planlagt i lang tid. Alt i november 2021 var Religions- og livssynslederforum på Utøya for å gi innspill til seminaret.

Seminaret samlet nasjonale og internasjonale eksperter, representanter for ulike tros- og livssynssamfunn, forskere, og andre aktører med erfaring fra feltet. Noen av spørsmålene som ble fremhevet var: Hvordan forstår vi ekstremisme i dag? Hvilken rolle har religion i radikaliseringsprosessen og i forebygging? Hva kan vi lære av ulike tros- og livssynssamfunns erfaringer fra møter med ekstremister?

Det ble tid til omvisning og orientering om historien, gjenreisingen etter terrorangrepet og læringsarenaen Utøya er i dag.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

I løpet av de to dagene fikk deltakerne presentert forskning om ekstremisme, hørt fortellinger om førstehåndsmøter med ekstremister og drapsmenn. Samtalen mellom forskere på feltet var opplysende, mens fortellingen førstehåndsmøtene ga det hele en nær og personlig dimensjon.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

 

Representanter fra ulike religioner diskuterte vanskelige vers fra hellige skrifter. Dette ble en svært spennende samtale. Senaid Kobilica (Muslimsk dialognettverk), Michael Gritzman (Det mosaiske trossamfunn), Steinar Ims (Den norske kirke) og Bhante Manirathana (Buddhistforbundet) hadde selv valgt ut vers fra sine hellige skrifter som blir brukt av ekstremister for å legitimere vold og undertrykking. Samtalen ble ledet av STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Samtalen om gode tiltak mot ekstremisme og erfaringsdeling

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Å snakke om disse emnene kan være sterkt. Å snakke om det på Utøya gjorde det enda sterkere.

Religions- og livssynslederforum med fokus på ekstremisme

Den 16. mai var religion og ekstremisme tema nok en gang. Religions- og livssynslederforumet i STL hadde ett av sine to årlige møter i den ærverdige Bispegården i Gamlebyen i Oslo.
Cathrine Thorleifsson, fra C-REX, holdt foredrag for lederne fra de ulike tros- og livssynssamfunnene i STL. Deretter diskuterte religions- og livssynsledere både ekstremismetrusselen og hvordan tros- og livssynssamfunn kan bidra til forebygging av nye angrep og konfrontere farlig tankegods.
May be an image of 12 people and people standing

 

Flere i denne kategorien