+47 405 20 344 [email protected]
English

Religionsfaget i skolen bør ikke legges ned

6. mars 2019

Nyheter

Religionsfaget i skolen bør ikke legges ned

Av Ingrid Rosendorf Joys

I en reportasje i Vårt Land (05.03.2019) tar sosiolog Gunnar C. Aakvaag til orde for at man bør legge ned religionsfaget i skolen. Hans premiss er at Norge er et sekulært samfunn. Konklusjonen er uheldig, og premisset bør i det minste nyanseres.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ønsker å peke på at samfunnet vårt er livssynsåpent. Det betyr at det er plass til religion og religiøse uttrykk.

Norge er blitt et tros- og livssynsmangfoldig samfunn. I dag er om lag 70 prosent av befolkningen medlem av Den norske kirke, mens 15 prosent tilhører et minoritetstrossamfunn. Religion er blitt mer tydelig tilstede i vårt samfunn, blant annet som følge av innvandring.

Religionsfaget kan forbedres

At elevene i skolen lærer om religion og livssyn i andre fag enn det tradisjonelle religionsfaget, slik Aakvaag foreslår, er viktig og riktig, men det utfordrer ikke selve religionsfagets berettigelse.

STL mener religionsfaget bør vurderes kritisk. I arbeidet med nye læreplaner har STL lagt vekt på at:

At religionsfaget kan forbedres endrer imidlertid ikke det faktum at faget utruster elevene med kunnskap og ferdigheter som de har stor nytte av i et samfunn som blir stadig mer pluralistisk og komplekst.

Tro og livssyn er daglig tilstede i media, ofte med et negativt fortegn. Kunnskap om og evne til å skille religion og kultur, lov og moral, tradisjon og tolkning vil være viktig når vi framover skal bygge vårt tros- og livssynsmangfoldige samfunn. Økt kompetanse om religion kan bidra til forsterket tillit i samfunnet. Dette styrker samfunnssikkerheten og er samfunnsøkonomisk klokt.

Da trengs det mer kunnskap om religion, ikke mindre.

Dette er en lengre versjon av et innlegg publisert i Vårt Land den 7.3.2019.

 

 

Flere i denne kategorien