+47 405 20 344 [email protected]
English

Restilskudd lokalt dialogarbeid STL

23. april 2020

Nyheter

Restilskudd lokalt dialogarbeid STL

STL lyser ut restmidler på kr. 95 000,- til lokalt dialogarbeid i 2020. Søknadsfrist er 31. mai, midlene skal brukes i høsthalvåret.

Formålet med tilskuddet er å gi støtte til ulike typer lokalt samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn som bidrar til å fremme forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser. Det gis tilskudd til drift og prosjekt. Grunnet en positivt økning av arbeid i de lokale dialoggruppene har STL de siste årene hovedsakelig støttet drift og ny-oppstartede fora og prosjekter. Prosjekter relatert til dagens korona-situasjon og/eller dokumentasjon av korona-tiltak og digitalisering av tros- og livssynssamfunn er også støtteverdige.

Last ned retningslinjer for tilskudd til lokalt dialogarbeid STL her

Last ned søknadsskjema for tilskudd til lokalt dialogarbeid, STL her

Last ned rapporteringskjema for tilskudd til lokalt dialogarbeid, STL her

Flere i denne kategorien