+47 405 20 344 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo (STLO) søker daglig leder i prosjekt

6. oktober 2021

Nyheter

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo (STLO) søker daglig leder i prosjekt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo (STLO) blir stiftet 21. oktober 2021 og vil være fullt operativ fra 1.1.2022. STLO er en sammenslutning av tros- og livssynssamfunn i Oslo, og arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemskap er åpent for alle tros- og livssynssamfunn i Oslo som er berettiget for statstilskudd. Rådet er tilknyttet STL nasjonalt. Vi søker en daglig leder i et års prosjektstilling med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjoner:

Arbeidsoppgaver:

Vi kan tilby:

STLO har kontorfellesskap med STL sentralt i Rådhusgaten 1-3 i Oslo.

Søknad med CV sendes til interimstyreleder Anne Anita Lillebø: [email protected] innen 31. oktober. Spørsmål kan rettes til henne på telefon: 918 10 465. Stilling tiltres 1. januar 2022.

Flere i denne kategorien