+47 405 20 344 [email protected]
English

Stillingsutlysning: Rådgiver i STL søkes til dialogarbeid

8. desember 2023

Nyheter

Stillingsutlysning: Rådgiver i STL søkes til dialogarbeid

STL søker en rådgiver i 100% stilling i 2024. I STL får du jobbe på et felt i rask utvikling og som er stadig mer i søkelyset. Du får være med å bidra til realiseringen av et mangfoldig og livssynsåpent samfunn, med rom for alle religioner og livssyn.

STL vil ansette en rådgiver som skal jobbe med å styrke tros- og livssynsdialogen i Norge, særlig arbeid rettet mot ungdom og unge voksne. Stillingen forutsetter finansiering over statsbudsjettet, forlengelse kan være aktuelt. Oppstart så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjoner og erfaring:

Personlige egenskaper:

Vi tilbyr:

Stillingen inngår i et sekretariat på 10 personer med kontorer i Rådhusgt 1-3, Oslo. Kandidater må være innstilt på at alle i et lite sekretariat må være «altmulig-personer».

Søknad med CV sendes innen 31. desember 2023 til [email protected]. For mer informasjon kontakt STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys: [email protected], telefon 40215132.

STL er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i lov og praksis. STL representerer bredden av tro og livssyn i Norge ved våre 15 medlemssamfunn, som omfatter både minoritets- og majoritetslivssyn, religiøse og ikke-religiøse livssyn og store og små tros- og livssynssamfunn.

Flere i denne kategorien