+47 405 20 344 [email protected]
English

STL får midler til Mangfoldsfest av Sparebankstiftelen DNB

18. desember 2023

Nyheter

STL får midler til Mangfoldsfest av Sparebankstiftelen DNB

Vi er glade for å kunngjøre at Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har fått prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB. Disse midlene vil bidra til å arrangere Mangfoldsfest 2024 i Oslo, i samarbeid med STL Oslo.

Vi er spesielt takknemlige for at støtten er fordelt over tre år. Det gjør det mulig for oss å arrangere flere Mangfoldsfester rundt om på Østlandet de kommende årene. Vi ser frem til å skape en inkluderende og

berikende opplevelse for hele Oslo og regionen.

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB for å styrke denne feiring av frivilligheten og mangfoldet vårt. Yuhasinee Shankkar fra AFUH – Arena For Unge Hinduer mottok tildelingsbeviset på vegne av STL. AFUH har vært en av flere viktig frivillige støttespillere som har gjort det mulig å arrangere Mangfoldsfest i 2022 og 2023. Vi vil også rette en takk til alle de frivillige som har vært med å gjøre Mangfoldsfest til en skikkelig folkefest.

Flere i denne kategorien